Warmińsko-Mazurski Przegląd Sztuki Powszechnej


 

04.11.2022

UWAGA!!!

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH:

 

Prosimy o nadsyłanie prac na adres:

 

Dom Pracy Twórców

Dworcowa 52,

13-206 Płośnica

tel. 23 696 80 85,

dodatkowo; 502 267 637, 792 192 012

 

 

1. Andrzej Sarnowski

2. Anita Ziółkowska

3. Anna Farańczuk

4. Dorota Kalinowska-Sosnowska

5. Ewa Grynkiewicz

6. Ewa Mackiewicz

7. Ewelina Arter-Adamowicz

8. Grażyna Mikołowska

9. Irena Walczak

10. Jarosław Kamiński

11. Joanna Caboń-Ranosz

12. Jolanta Siwik

13. Justyna Michalska

14. Kazimierz Kiński

15. Krystyna Bylczyńska

16. Krystyna Ostaszewska

17. Magdalena Rochoń

18. Magdalena Szczur

19. Magdalena Zawadzka

20. Małgorzata Mroczek

21. Małgorzata Zembrzuska

22. Marek Nowakowski

23. Marek Ostrowski

24. Mariola Zapałowska

25. Mariusz Edward Owczarek

26. Marta Dąbrowska

27. Mirosława Piskorowska

28. Monika Modzelewska-Kapituła

29. Monika Stępień

30. Piotr Gołębiowski

31. Rafał Szulc

32. Tadeusz Burkacki

33. Teresa Dwórznik-Romańska

34. Wiesław Chorostowski

35. Wiesław Kraszewski

36. Wioletta Radziewicz

37. Agata Burcz

38. Aleksandra Rychcik

 

 

 

Ideą i celem nadrzędnym I Warmińsko-Mazurskiego Przeglądu Sztuki Powszechnej jest prezentacja oraz popularyzacja dorobku artystów i twórców z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Zgłoszenia dokonuje się poprzez wysłanie podpisanej karty zgłoszenia wraz z plikami prezentującymi dzieła na adres sekretariat@ceik.eu

 

Pliki o dużych rozmiarach, powyżej 10 MB, należy zamieścić na serwisach oferujących hosting plików i nadesłać link.

 

Uczestnicy, którzy dokonują zgłoszenia w ramach kategorii „Rękodzieło”, „Rzeźba”, „Malarstwo” wypełniają Załącznik nr 1, zaś Uczestnicy, którzy dokonują zgłoszenia w ramach kategorii „Gawędziarstwo” wypełniają Załącznik nr 2.

 

Nagranie audio do 10 minut, prace w formacie JPG - maksymalnie 4.

 

Termin zgłoszeń - do końca października 2022 r.

 

Rozpoczęcie przeglądu - 14 listopada 2022 r., Dom Pracy Twórców w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece w Płośnicy, gokplosnica.pl/dom-pracy-tworcow

 

 

REGULAMIN(doc)

 

„Rękodzieło”, „Rzeźba”, „Malarstwo” - Załącznik nr 1

 

„Gawędziarstwo” - Załącznik nr 2

 

-------------------------------

 

Polityka prywatności © 2023 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Polityka prywatności (doc)