O Funduszu


Witamy Państwa na stronie Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego.

Fundusz utworzony został decyzją marszałka województwa Gustawa Marka Brzezina.  

Była to odpowiedź na oczekiwania środowiska twórców, realizujących w naszym regionie filmy fabularne i seriale telewizyjne. To także troska o efekt ekonomiczny województwa ale również promocja tej pięknej krainy, poprawa jej atrakcyjności wśród turystów i inwestorów-polskich i zagranicznych. 

Województwo warmińsko – mazurskie wyróżniające się zjawiskowymi plenerami, przyrodą i architekturą dawnych pałaców, obiektów sakralnych, unikatową małomiasteczkową zabudową, to wymarzone miejsce do realizacji filmów. Każdego roku spotkać tu można ekipy filmowców, odnajdujących u nas wymarzone lokacje produkcji filmowych.     

Cóż to takiego Regionalny Fundusz Filmowy? To regionalna pomoc dla przemysłu filmowego, która może funkcjonować w kilku płaszczyznach: 

• dotacji podmiotowej stanowiącej procent kosztów produkcji filmu lub serialu,

• inwestycji finansowej – dającej prawo do podziału przyszłych przychodów ze sprzedaży biletów do kin ( w ramach umowy zawartej z producentem filmu),

• doradztwa, pomocy w znalezieniu sponsorów, koproducentów, negocjowania warunków umów z lokalnymi przedsiębiorstwami, właścicielami lokali, lokalizacji, prowadzenia dodatkowych castingów,

• ułatwień administracyjnych, autoryzacji policji,

• wkładów i świadczeń rzeczowych (obiekty, lokacje, opłaty i pokrywanie kosztów administracyjnych),

• koordynacji zadań o charakterze technicznym, logistycznym itp.

• rekomendacji w postaci specjalnego katalogu lokacji, obiektów i plenerów stanowiących potencjalne miejsca do realizacji filmów (w przygotowaniu) 

Mechanizmy dotowania projektów przez samorządy terytorialne  ukształtowały się w  latach 80-tych. Obecnie RFF funkcjonują w większości państw „starej” Unii Europejskiej. Jest ich ponad 100, najwięcej we Francji - ponad 40, po kilkanaście w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Niemczech. 60% projektów filmowych realizowanych w Niemczech finansowanych jest z takich źródeł.  

W Polsce RFF zaczęły powstawać  po roku 2005, w którym powołano Polski Instytut Sztuki Filmowej. Obecnie w kraju łącznie z WMFF działa 12 Funduszy: w Łodzi, Białymstoku, Krakowie, Wrocławiu, Lublinie, Poznaniu, Szczecinie, Gdyni, Rzeszowie, Katowicach, Warszawie i w Olsztynie. 

Warmińsko – Mazurski Fundusz Filmowy funkcjonuje w ramach Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, w dziale - Regionalne Biuro Filmowe. 

Podobnie jak w roku 2017 Zarząd Województwa przeznaczył 500 tys. zł na dofinansowanie produkcji filmowych biorących udział w II Konkursie, który ogłoszony zostanie 2 listopada 2017 r.  Dotacje otrzymają najlepsze projekty wyłonione przez komisję konkursową, wcześniej rekomendowane przez grono ekspertów – szczegóły w regulaminie w zakładce KONKURS.

Warunkiem udziału w konkursie jest powiązanie treści filmu lub serialu z regionem, a także lokowanie produkcji w naszym regionie, co jest gwarancją wydatkowania środków na tym obszarze oraz zaangażowania miejscowych kadr i sprzętu technicznego.

Jak wynika z doświadczeń działających już RFF, do regionu wraca nawet 300 % środków pierwotnego dofinansowania. Tu odbywają się pierwsze pokazy filmu, którym towarzyszą specjalne wydarzenia promujące region. Nie bez znaczenia przy podejmowaniu decyzji o dotacji będzie też związek biograficzny filmu i jego twórców z Warmią i Mazurami.

Zapraszamy do współpracy. 

Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy został objęty honorowym patronatem przez Pana Gustawa Marka Brzezina – marszałka województwa warmińsko-mazurskiego.


WMFF jest członkiem Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych – KIPA.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013.

Polityka prywatności © 2013 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Projekt graficzny i wykonanie techniczne: CIRUTdesign.
Poznaj lepiej nasz region: