Wystawa pokonkursowa „Bezpiecznie na wsi - niebezpieczne atrakcje w wakacje”

Uroczyste podsumowanie etapu wojewódzkiego konkursu. Adresowano go do uczniów szkół podstawowych, zwłaszcza z terenów wiejskich. Jego celem była promocja pozytywnych zachowań dzieci w otoczeniu pracy rolniczej, zwiększenie wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom występującym latem, np. podczas żniw.
Prace oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych: I grupa - klasy 0-3, II grupa - klasy 4-6.

Etap wojewódzki zorganizował Oddział Regionalny KRUS w Olsztynie.


Wernisaż odbył się 20.05.2016 r. o godz. 11:00 w budynku Centrum przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie. 
Polityka prywatności © 2017 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych
Polityka prywatności