Wojewódzka Inauguracja Roku Kulturalnego 2012/2013

Doroczne spotkanie ludzi kultury odbyło się 23 listopada 2012 roku w Lidzbarku Warmińskim.

Spotkanie to było połączone z Wojewódzką Inauguracją Roku Kulturalnego 2012/2013. Było też okazją do uhonorowania medalami i odznaczeniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego najlepszych twórców i animatorów kultury w naszym województwie.

Medale Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”, na wniosek Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pana Jacka Protasa, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał:
- Januszowi Hankowskiemu (Srebrny Medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”). Laureat uprawia malarstwo, grafikę i tkaninę dekoracyjną. Od 1963 roku związany z Elblągiem, jest jednym z najwybitniejszych artystów środowiska elbląskiego.
- Włodzimierzowi Jarmołowiczowi (Brązowy Medal Zasłużony kulturze „Gloria Artis”)
Włodzimierz Jarmołowicz to wybitny popularyzator folkloru muzycznego, animator życia kulturalnego, dziennikarz i dyrygent, Honorowy Obywatel Olsztyna.

Minister przyznał też Odznaki Honorowe Zasłużony dla Kultury Polskiej, które otrzymali:
- Jadwiga Bolińska
Jadwiga Bolińska konsekwentnie i czynnie działa na rzecz rozwoju artystycznego osób starszych i niepełnosprawnych. Angażuje się w prace pozwalające na zwiększenie dostępu tych grup do kultury i edukacji.
- Maria Dermacka
Maria Dermacka przez wiele lat razem z matką Walentyną tworzyła unikalną kolekcję rzeźby ceramicznej najsłynniejszej współczesnej rzeźbiarki ludowej Władysławy Prucnalowej, jak również prac w drewnie i glinie innych twórców. Jest to jedyny taki zbiór w Polsce. Obie panie były także inicjatorkami uczczenia pamięci Ernesta Wiecherta i utworzenia muzeum jego imienia w Pieresławku.
- Wanda Kochanowska
Wanda Kochanowska wielu lat pracy umiejętnie popularyzuje kulturę ludową we wszelkich jej przejawach współpracując ze specjalistami z zakresu folkloru, rzemiosła, sztuki ludowej.
- Adam Kuźma
Adam Kuźma jest jedynym w województwie warmińsko-mazurskim kontynuatorem wielopokoleniowej tradycji garncarskiej.Jego praca twórcza i działalność edukacyjna są wielkim wkładem w ochronę ginących rzemiosł.
- Jadwiga Danuta Micińska-Szutkowska
Jadwiga Danuta Micińska-Szutkowska od lat angażuje się w pracę merytoryczną z twórcami ludowymi, przedstawicielami ginących zawodów, plastykami-amatorami. Obecnie przygotowuje materiały do publikacji: refleksyjno-wspomnieniowe, wiersze, felietony.
- Włodzimierz Nazarowicz
Włodzimierz Nazarowicz był jednym z założycieli oraz skrzypkiem w Kapeli „Złote kłosy”, oprócz tego pisze wiersze, zbiera materiały źródłowe do historii Budzewa i Mazur, pomaga w organizacji imprez kulturalnych w gminie Budry, uczy młodzież i dorosłych tradycyjnego koszykarstwa.
- Jan Racis
Jan Racis otrzymał wyróżnienie za „…wybitne zasługi wniesione w rozwój amatorskiej twórczości filmowej”. Obecnie pracuje nad cyklem filmów biograficznych o twórcach ludowych Mazur, Warmii i Wileńszczyzny.


Na wniosek Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pana Jacka Protasa Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał również nagrodę okolicznościową, która otrzymał Ryszard Michalski, pracownik CEiIK.
Praktyka działań Ryszarda Michalskiego tworzy pomost między życiem w grupie rówieśniczej a światem społeczeństwa obywatelskiego, wspierając nowatorskie i prospołeczne aspiracje młodych ludzi. Wykorzystując społeczny i artystyczny potencjał zjawiska pozytywnego nieprzystosowania, służy uspołecznieniu grup odrzuconych.

Tegorocznym laureatem Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Humanistycznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego został prof. dr. hab. Henryk Samsonowicz.

Decyzją Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego, odznaką Za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego uhonorowane zostały:
- Ewa Bawolska
Ewa Bawolska jest aktywnym członkiem stowarzyszenia autorów polskich. W gminie Grunwald organizuje i prowadzi zajęcia dla osób niepełnosprawnych.Pisze wiersze i publikuje je w wydawnictwach, m. in. w „Antologii poetów i pisarzy Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Autorów Polskich w Ostródzie".
- Mariola Platte
Mariola Platte jest autorką poezji, opowiadań, esejów, reportaży, felietonów. Współpracowała z rozgłośnią olsztyńską Polskiego Radia. Dla olsztyńskiego zespołu Czerwony Tulipan napisała piosenki, które znalazły się na kasetach i płytach.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznał także doroczną nagrodę Marszałka Województwa w dziedzinie kultury, a otrzymali ją:
- Mirosław Bojenko
Mirosław „Micia” Bojenko to nie tylko animator kultury ale przede wszystkim znakomity artysta fotografik i rzeźbiarz. Jego prace fotograficzne prezentowane są w wielu popularnych magazynach. Wystawa, na której M. Bojenko prezentował fotogramy ukazujące piękno Warmii, wędrowała po Europie, promując skutecznie ziemię warmińską.
- Lubomira Pietnoczko
Lubomira Pietnoczko z wykształcenia jest pedagogiem, z  pasji – etnografem, mistrzynią haftu i pisankarstwa
Mimo złego stanu zdrowia  wciąż pracuje nad nowymi tematami: przygotowuje  „strategię” dokumentowania  kolekcji haftów będących w posiadaniu parafii i osób prywatnych, publikację o folklorze dziecięcym, zabiega  o utworzenie izby muzealnej i tablicy pamiątkowej, poświęconym działalności doktora Brauna.
- Anna Leokadia Sarnowska
Anna Leokadia Sarnowska z tańcem ludowym związana jest od 1966 roku. To uznana, utytułowana choreografka tańca ludowego regionu warmińsko-mazurskiego.
- Elżbieta Skóra 
Elżbieta Skóra prowadzi Pracownię Wydawniczą „ElSet” gdzie wydaje nietuzinkowe publikacje, dopracowane zarówno pod względem koncepcyjnym, językowym, jak i graficznym. W ciągu kilkunastu lat działalności  pod jej kierownictwem opracowanych zostało ponad 70 tytułów w różnej tematyce - od literatury pięknej, przez naukową, popularnonaukową, przewodniki, książki kulinarne oraz książki dla dzieci.
- Krzysztof Dariusz Szatrawski
Krzysztof Dariusz Szatrawski poeta, prozaik, krytyk muzyczny i literacki, kulturoznawca, dokumentalista, tekściarz piosenek, teoretyk kultury, animator kultury, społecznik. Pracuje jako wykładowca na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
- Zofia Wróbel 
Zofia Wróbel  przez całe życie pielęgnowała tradycje, w których wyrosła. Pisała i pisze nadal scenariusze oparte na własnych wspomnieniach. Pokazuje młodemu pokoleniu jak dawniej darto pierze, wykonywano ozdoby choinkowe, palmy wielkanocne, szydełkowano, jak zajmowano się dziećmi.
- Ryszard Zabłotny
Ryszard Zabłotny z zawodu muzyk, pracuje jako organista w Kościele Dekanalnym pw. Św. Piotra i Pawła w Węgorzewie. Od ponad dwudziestu lat równorzędnym zajęciem jest jego praca społeczna w sferze kultury, w kraju i za granicą. Swoją pozazawodową pasję realizuje prowadząc Chór „Ojczyzna” przy Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”. Chór w repertuarze ma pieśni narodowe, ludowe, regionalne oraz sakralne.
- Zespół Shannon
Zespół Shannon powstał w Olsztynie w roku 1994 i plasuje się wśród najlepszych, profesjonalnych reprezentantów muzyki folk w Polsce. Częste łączenie nurtów muzyki celtyckiej (irlandzkiej, szkockiej, bretońskiej z worldrockiem, jazzem, czy popem) od lat stanowi charakterystyczną cechę stylu zespołu.
- Zespół Folklorystyczny „Kiwitczanki
Zespół „Kiwitczanki” powstał 15 lipca 1982 r. z inicjatywy Zofii Ochab. Zespół jest wielopokoleniowy i bierze aktywny udział w konkursach i przeglądach śpiewaczych. W ich repertuarze można znaleźć przede wszystkim piosenki warmińskie, ale także ukraińskie i biesiadne.
- Kapela Ludowa „Rogóżanie”  
Kapela Ludowa „Rogóżanie” powstała w 1991 roku w Rogożu i liczy 10 osób. Kapela już od pierwszych lat istnienia uczestniczy w wojewódzkich przeglądach kapel ludowych i śpiewaczych w Jezioranach. Przez 20 lat bierze czynny udział w lokalnym życiu społecznym i często stanowi oprawę artystyczną gminnych festynów, świąt, rocznic, spotkań okolicznościowych.


Ponadto, z inicjatywy Władysława Ogrodzińskiego, Lidzbark Warmiński otrzymał na pamiątkę po zmarłym Władysławie Ogrodzińskim liczący kilkaset zabytkowych, w większości dziewiętnastowiecznych tomów, księgozbiór regionalny.


Po uroczystej inauguracji odbył się spektakl pt. „Manekiny” w wykonaniu zespołu tanecznego Natural Dance.


Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie było organizatorem wydarzenia.

Tekst: Elwira Załoga-Kwas
Fot. Janusz Filipiak


 
Polityka prywatności © 2019 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Polityka prywatności