Warmia: Rebelia Kultury - Sie tu tańczy.

W piątek 18 października 2013 r. w sali Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych odbyło się widowisko taneczne „Sie tu tańczy.”

Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach projektu Warmia: Rebelia Kultury.


Fot.: Fundacja Burdąg

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013.

Polityka prywatności © 2013 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Projekt graficzny i wykonanie techniczne: CIRUTdesign.
Poznaj lepiej nasz region: