VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”

Galeria Parkowa działająca przy Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w piątek 12 maja 2017 r. otworzyła wystawę pokonkursową „Bezpiecznie na wsi". W tym roku konkursowi towarzyszyło hasło „Bezpiecznie na wsi to podstawa - środki chemiczne to nie zabawa”.

Wystawa jest podsumowaniem etapu wojewódzkiego VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego, którego organizatorem jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Olsztynie. Konkurs ten odbywa się raz w roku i skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, zwłaszcza z terenów wiejskich. Celem jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich oraz poszerzenie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym. 

Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a wsparcia organizacyjnego udziela Państwowa Inspekcja Pracy. 

Prace można oglądać codziennie w godz. 8.00-18.00 do końca maja 2017 roku.

Wstęp wolny.

Tekst, fot. i video - Elwira Załoga (CEiIK Olsztyn)

Więcej o konkursie na stronie KRUS - www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/vii-ogolnopolski-konkurs-plastyczny-dla-dzieci-bezpiecznie-na-wsi-to-podstawa-srodki-chemic/ 
Polityka prywatności © 2019 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Polityka prywatności