Podsumowanie projektu „Parkowa 2.0”

W środę 14 grudnia na konferencji w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie dokonano podsumowania projektu „Parkowa 2.0” - największego i unikalnego przedsięwzięcia kulturalnego. Koordynator projektu, Marcin Kapłon - zastępca dyrektora CEiIK, zaprezentował najważniejsze punkty i funkcjonalności tego unikalnego pomysłu sfinansowanego z funduszy otrzymanych od Unii Europejskiej.

W ramach tego programu działają dodatkowe strony CEiIK-u dające możliwość swobodnego surfowania. To strona Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję” zawierająca multimedialne archiwum tego festiwalu, a także Aktualności Kulturalne Warmii i Mazur oraz Leksykon Kultury Warmii i Mazur (największa w Polsce multimedialna encyklopedia kultury regionalnej, zawierająca ponad 5 tys. haseł i działająca w systemie podobnym do Wikipedii). Leksykon od 1 stycznia 2012 roku zostanie udostępniony do edycji. To unikalne w naszym kraju dzieło przygotowała 6-osobowa grupa pracowników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej pracująca na zlecenie CEiIK, inicjatora tego pomysłu. Grupą kierowała Anita Romulewicz, a podlegli jej współpracownicy zajęli się redakcją Leksykonu. Są to Sylwia Białecka, Jolanta Czapska, Anna Rau, Anna Wysocka i Waldemar Tychek. W trakcie konferencji Marcin Kapłon podziękował za ogromny wkład pracy, jaki włożyli w realizację tego pionierskiego projektu. Podsumowując projekt podziękowano również przybyłym na spotkanie realizatorom cyklu filmowego „Ostatni Warmiacy i Mazurzy”, zrealizowanego pod kierunkiem dziennikarzy radiowych – Wojciecha Ogrodzińskiego i Marka Kotera. Za ten produkt na początku listopada autorzy cyklu otrzymali nagrodę Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich im. Seweryna Pieniężnego. Niewielki serial wspomnieniowy zrealizowany został dzięki CEiIK, który jest producentem filmów.

Po konferencji podsumowującej projekt „Parkowa 2.0” pokazano efekty nowego projektu CEiIK-u „Archipelag. Atlas miejsc niezwykłych Warmii i Mazur”.  „Archipelag" swoje działania kierował do młodzieży z wiejskich, marginalizowanych środowisk Warmii i Mazur, dawał młodym ludziom umiejętność traktowania swojego otoczenia jako źródła wiedzy, doświadczeń i inspiracji twórczych. W jego ramach ogłoszony został otwarty konkurs na opisy pamięci o ważnych miejscach Warmii i Mazur. Jego wynikiem jest tworzenie wirtualnej mapy „niezwykłych miejsc" Warmii i Mazur. Zamieszczane na niej są nie tylko zabytki i miejsca „pamięci historycznej", ale przede wszystkim informacje o „miejscach" niezwykłych – np.: o nieistniejących już zagrodach mazurskich i warmińskich i ich mieszkańcach, miejscach związanych z legendami i opowieściami etc.. W tym wypadku ważne jest, by mapa uwzględniała najbardziej charakterystyczne elementy krajobrazu kulturowego regionu. O pamięci miejsc i założeniach projektu mówił pracownik CEiIK-u, Ryszard Michalski.

Po prezentacji tego projektu Marcin Kapłon, Ryszard Michalski i Anna Wasilewska, członek zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, wręczyli laury najlepszym realizatorom pomysłu konkursu „Archipelag. Atlas miejsc niezwykłych Warmii i Mazur”, których prace można będzie zobaczyć wkrótce na stronie www.archipelag.ceik.eu .

Przyznano następujące nagrody:
I nagroda – Paweł Rynkiewicz
II nagroda – Kamil Kalista 
III nagroda – Elżbieta Mierzyńska 
Wyróżnienia:
Krystyna Kacprzak i Bernard Król  

Na koniec, zaproszeni goście, zapoznali się z prezentacją filmową zapisu spektaklu „Kres długiego dnia” na motywach sztuk Samuela Beketta, w reżyserii Przemysława Wasilkowskiego. Spektakl zrealizowano w ramach projektu „Wędrowne Pracownie Sztuki Społecznie Stosowanej 2011”. Przedstawienie prezentowane było 30 lipca 2011 w Skomacku Wielkim w ramach Festiwalu "OGNIW". Główną inspiracją, do powstania spektaklu, były inspiracje czerpane od mieszkańców wsi. Zaproszeni artyści, ze swoim doświadczeniem i umiejętnościami, byli instrumentem w rękach ludzi poszukujących głębszej i silniejszej relacji z pamięcią zbiorową, losami bliskich. W Skomacku, osią działań teatralnych, od kilku lat, jest zabytkowy budynek spichlerza, w którym w czasie wojny był obóz jeniecki dla polskich żołnierzy.

Bogumiła Nowak

Polityka prywatności © 2019 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych
Polityka prywatności