Podpisano umowę na wykonanie E-ncyklopedii Warmii i MazurW środę, 15 maja 2013 r., w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych podpisano umowę na wykonanie E-ncyklopedii Warmii i Mazur. Oficjalnym partnerem CEiIK-u w budowie E-ncyklopedii będzie Polskie Towarzystwo Historyczne, oddział w Olsztynie.

Na konferencji prasowej przedstawiono pełny skład zespołu redakcyjnego i grupy ekspertów oraz przekazano harmonogram prac.

Skład zespołu tworzącego E-ncyklopedię Warmii i Mazur:

1. Skład Redakcji:
- Dr hab. Jan Gancewski, nauki humanistyczne, historia regionu do 1945 r.
- prof. dr hab.Andrzej Kopiczko, nauki humanistyczne, historia kościoła i wyznań.
- Prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski, nauki ekonomiczne, ekonomia i gospodarka regionu, zarządzanie gospodarką.
- Dr hab. Piotr Majer, prof. UWM, nauki humanistyczne, nauka o bezpieczeństwie, prawo i administracja.
- Dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM, nauki przyrodnicze, przyroda regionu (flora i fauna), środowisko naturalne i jego ochrona.

2. Grupa ekspertów:
Norbert Kasparek - przewodniczący zespołu redakcyjnego-eksperckiego
Prof. Krzysztof Mikulski
Dr hab. Witold Gieszczyński
Dr hab. Stanisław Czachorowski
Ks. Prof. Andrzej Kopiczko
Prof. Stanisław Achremczyk
Dr hab. Piotr Majer, prof. UWM

3. Grupa opracowująca hasła w oparciu o siatkę  haseł:
Dr Kinga Lisowska - przewodnicząca grupy
Mgr Mateusz Klempert
Mgr Joanna Śliczyńska
Dr Michał SwędrowskiMgr Marta Zbrzeźniak
Mgr Tomasz Majer
De Ewa Sucharzewska
Mgr Kamila Narewska-Prella
Mgr Justyna Jaskólska-Kurpiecka
Mgr Wiktor Knercer
Mgr Adam Płoski
Dr Radosław Gross
Dr Mirosław Hoffman
Mgr Andrzej Marcinkiewicz


Baza informacji w początkowym okresie projektu składać się będzie z 7 000 haseł. Wieloaspektowa i przyjazna wyszukiwarka obsługiwać będzie łącznie blisko 13 000 haseł, integrując się z bazą Leksykonu Kultury Warmii i Mazur, która obecnie posiada ok. 5 500 haseł. Po zakończeniu projektu E-ncyklopedia Warmii i Mazur zostanie otwarta do edycji dla wszystkich chętnych na zasadach znanych z Wikipedii i Leksykonu Kultury Warmii i Mazur. Pierwsza prezentacja roboczej wersji E-ncyklopedii planowana jest na styczeń 2014 roku, a zakończenie jesienią 2014 roku.


Osoba do kontaktu:

Marcin Kapłon
tel. 89 513 17 31


Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.


Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy


Tekst i fot. Elwira Załoga-Kwas

fot. Elwira Załoga-Kwas
fot. Elwira Załoga-Kwas
fot. Elwira Załoga-Kwas
fot. Elwira Załoga-Kwas
Polityka prywatności © 2017 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych
Polityka prywatności