Kulturalna wieża Babel, czyli o planowaniu przyszłości


W poniedziałek 10 czerwca 2013 roku w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie odbyło się drugie spotkanie seminaryjne z cyklu „Kultura pod pochmurnym niebem”. Tym razem przebiegało pod hasłem „Czy można wymyślić przyszłość? czyli o sensowności tworzenia lokalnych strategii i polityki kulturalnej.” Gośćmi CEiIK-u byli Bohdan Skrzypczak i Edwin Bendyk, w spotkaniu uczestniczyła też współautorka „Diagnozy kultury Warmii i Mazur” prof. Barbara Fatyga. 

Jak planować przyszłość w kulturze? Czemu ma służyć polityka kulturalna? Jakie są zagrożenia dla realizacji takich planów i jak je można przewidzieć? – Takie pytania zadawaliśmy sobie słuchając wykładów prelegentów. Bohdan Skrzypczak z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL na podstawie swoich doświadczeń oraz dotychczasowych analiz przedstawił do dyskusji następujące tezy:
1.W dokumentach strategicznych brak wizji zmiany oraz procesów wspólnotowego/ społecznego jej konstruowania.
2.Scena lokalnej polityki kulturalnej powinna angażować nowych aktorów indywidualnych i  grupowych.
3.W pracy nad polityką kultury warto zastosować reakcyjne i emancypacyjne metody „badania w działaniu”.
4.Dla większości instytucji kultury najważniejszym strategicznym priorytetem ich funkcjonowania jest skoncentrowanie się na aspektach technicznych działalności (finanse, budynki, wyposażenie), a nie tych związanych z sercem komunikacji międzyludzkiej.

Z kolei Edwin Bendyk, dziennikarz, publicysta i pisarz pracujący w tygodniku „Polityka”, omówił możliwość wykorzystania metody  FORESIGHT’u* w planowaniu przyszłości.  Wg tej metody, dzięki zbiorowemu wysiłkowi intelektualnemu ekspertów i uczestników danego procesu da się w dużym stopniu przewidzieć nie tylko trendy i kierunki rozwoju, ale również potencjalne zagrożenia i ślepe uliczki. Metoda ta stosowana w planowaniu strategicznym, z pewnością może mieć zastosowanie w kreowaniu polityk kulturalnych samorządów lokalnych.

Wystąpienia te były punktem wyjścia do gorącej dyskusji. Uczestnicy podkreślali, że podstawą planowania  jakichkolwiek działań powinno być przede wszystkim porozumienie co do podstawowych pojęć. Trudności w realizacji złożonych i wymagających współdziałania strategii sytuowali właśnie w problemach  komunikacyjnych, w tym, że pod konkretnymi słowami nie zawsze wszyscy rozumiemy dokładnie to samo. Weźmy choćby słowo „kultura”, które definiowane może być na tyle sposobów, że bez ustalenia wspólnej płaszczyzny semantycznej nie sposób skutecznie przeprowadzić jakiegokolwiek działania czy zaplanować przyszłości. Czy zatem właśnie trudności we wzajemnym zrozumieniu mogą być przyczyną tak wielu niepowodzeń i rozczarowań w projektach kulturalnych…?

Niewykluczone. Temat naturalnie nie został wyczerpany, ale trzygodzinna dyskusja pokazała, że wśród olsztyńskich ludzi kultury jest ogromna chęć do wymiany poglądów na takie kwestie. Dlatego będziemy szukać kolejnych tematów z dziedziny kultury (rozumianej za prof. Fatygą jako złożone środowisko życia człowieka…), o których warto będzie porozmawiać. Następne spotkanie już we wrześniu w CEiIK-u. Zapraszamy!

Polecamy blogi Edwina Bendyka i Stanisława Czachorowskiego:
http://antymatrix.blog.polityka.pl/2013/06/11/olsztyn-ucieczka-przed-struktura/ 
http://czachorowski.blox.pl/2013/06/Mimowolna-niewiarygodnosc-przekazu-z-dygresja-o.html

* Foresight - „proces systematycznego i wszechstronnego rozpoznawania dalekosiężnych  trendów rozwojowych oraz identyfikacji obszarów w nauce i technice, o kluczowym znaczeniu dla maksymalizacji korzyści społecznych i gospodarczych”

 

Fot. Roman Jedynak

Polityka prywatności © 2017 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych
Polityka prywatności