Kapłaństwo Infułata Juliana Żołnierkiewicza

We wtorek 15 października 2013 roku w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie odbyło się spotkanie połączone z projekcją filmu dokumentalnego „Kapłaństwo Infułata Juliana Żołnierkiewicza” .

Film dokumentalny zrealizowany przez Studio Warmia Mazury Film „Kapłaństwo Infułata Juliana Żołnierkiewicza” to wywiad-rzeka z księdzem infułatem Julianem Żołnierkiewiczem - duszpasterzem akademickim, kapelanem Solidarności, patronem organizacji kombatanckich oraz honorowym obywatelem Olsztyna.

Udział w spotkaniu wzięli m.in. biskup Jacek Jezierski, Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, wicemarszałek Gustaw Marek Brzezin, Bogumił Osiński  reprezentujący Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, wiceprzewodniczący Sejmiku Andrzej Ryński, a także inni przedstawiciele samorządu lokalnego, organizacji społecznych i instytucji miejskich. Na widowni usiedli również przyjaciele i parafianie księdza Żołnierkiewicza.

Organizatorami spotkania byli:
Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz Towarzystwo Miłośników Olsztyna.


Tekst i fot. Elwira Załoga-Kwas

Fot. Elwira Załoga-Kwas
Fot. Elwira Załoga-Kwas
Fot. Elwira Załoga-Kwas
Fot. Elwira Załoga-Kwas
Fot. Elwira Załoga-Kwas
Fot. Elwira Załoga-Kwas
Fot. Elwira Załoga-Kwas
Fot. Elwira Załoga-Kwas
Polityka prywatności © 2017 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych
Polityka prywatności