Kabaret Smile

Występ odbył się 10 maja.

Był to specjalnie przygotowany spektakl ze znanymi hitami i skeczami premierowymi - finał konkursu „Miasto ze Smile” organizowanego przez Kabaret na Facebooku. Miasto, którego zdjęcie otrzymało najwięcej „lajków” - Olsztyn, zostało miastem zwycięskim. 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013.

Polityka prywatności © 2013 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Projekt graficzny i wykonanie techniczne: CIRUTdesign.
Poznaj lepiej nasz region: