II Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej dla Dzieci i Młodzieży

W sobotę 15 listopada 2014 r. w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie odbył się II Olsztyński Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej dla Dzieci i Młodzieży. Organizatorem  była  fundacja „Otwarte Dłonie”.

W przeglądzie wzięło udział osiem zespołów i piętnastu solistów z Olsztyna, Biskupca i Świątek w wieku od 6 do 15 lat. Każdy z wykonawców musiał zaprezentować dwa utwory: jeden z okresu II Wojny Światowej, drugi dowolny, lecz o charakterze patriotycznym. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali bardzo wysoki i wyrównany poziom, jury więc stanęło przed trudną decyzją w wyborze laureatów. Brano pod uwagę nie tylko świetne umiejętności wokalne, ale także instrumentalne oraz odpowiednią charakteryzację i przygotowanie wizualne.

Jury w składzie:
- Andrzej Borkowski, wicedyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Olsztynie (przewodniczący)
- Agnieszka Krajewska-Werecka, nauczycielka z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Olsztynie
- Ewa Alchimowicz-Wójcik, śpiewaczka, sopranistka, pedagog śpiewu i emisji głosu w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Olsztynie i Policealnym Studium Aktorskim im. Aleksandra Sewruka w Olsztynie

przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

* w kategorii solistów:
I miejsce zdobyła Gabriela Stepnowska (opiekun: Bożena Kwiatkowska-Butrym) i Agnieszka Semeniuk (opiekun: Monika Tengowska)
II miejsce  Anna Łokuciejewska (opiekun:  Andrzej Garbino)
III miejsce Maria Król (opiekun: Brygida Wiercińska) i Michał Kułak (opiekun: Piotr Kułak)

*w kategorii zespołów:
I miejsce Zespól z Gimnazjum Nr 22 im. Św, Rodziny pod dyrekcją Anny Szybanow
II miejsce Schola Dziecięca z parafii Kosmy i Damiana w Świątkach pod dyrekcją Anny Gawłowicz i Schola Maryjne Słowiki z Parafii Matki Boskiej Fatimskiej w Olsztynie pod dyrekcją  Magdaleny Kowalewskiej
III miejsce Schola z Parafii Bł. Franciszki Siedliskiej w Olsztynie pod dyrekcją  Michała Rolikowskiego

Szczególne wyróżnienie przeglądu - Nagrodę Prezydenta Olsztyna otrzymały solistki:  Magda Kmieć (opiekun: Teresa Świątek), Lena Mikłaszewicz i Marietta Ostapczuk (opiekun: Brygida Wiercińska).

Wszyscy uczestnicy otrzymali  ponadto dyplomy uczestnictwa i słodki poczęstunek
Nagrody i wyróżnienia wręczył laureatom Prezydent Miasta Olsztyna.

Przegląd poprowadził  Ziemowit Ziemba.
W organizacji i przeprowadzeniu przeglądu pomagały wolontariuszki fundacji - Weronika Bulejak, Joanna Tańska i Julia Tańska. 

Zdjęcia: Julia Tańska

Polityka prywatności © 2017 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych
Polityka prywatności