Ewa Pohlke - "Listy znad Niemna"

Urodziła się w Kętrzynie. Ukończyła studia dzienne na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk artystycznych oraz na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki. Pracowała jako pedagog, m.in. w charakterze nauczyciela arteterapii. Jest też aktywnie zaangażowana w działalność w Stowarzyszeniu na Rzecz Kultury Żydowskiej B’JACHAD w Olsztynie. Artystka należy od 2007 r. do głównych współorganizatorów dorocznych Dni Kultury Żydowskiej w Olsztynie, organizowała też warsztaty artystyczne, wystawy i imprezy ogólnokulturalne dla dzieci i dorosłych.

 
Polityka prywatności © 2019 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych
Polityka prywatności