Bezpieczny lód 2015

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych po raz kolejny włączyło się w organizację festynów edukacyjnych „Bezpieczny lód”.

Impreza adresowana jest do dzieci z terenu powiatu olsztyńskiego. W ramach akcji propagującej zdrowe i bezpieczne spędzanie czasu wolnego oraz ferii w okresie zimy, corocznie planowane są spotkania o charakterze festynu edukacyjnego z udziałem dzieci ze szkół podstawowych.

W programie spotkań zwykle przewiduje się między innymi naukę udzielania pierwszej pomocy ze szczególnym uwzględnieniem pomocy udzielanej osobie tonącej pod lodem, naukę bezpiecznego zachowania nad zamarzniętymi zbiornikami w okresie zimowym, pokazy ratownictwa na lodzie z udziałem policyjnego poduszkowca, pokaz tresury psów policyjnych oraz naukę obrony przed agresywnym psem, poza tym planujemy udział oddziałów antyterrorystycznych, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego oraz wiele konkursów dotyczących wiedzy o bezpieczeństwie.

Akcja w tym roku odbyła się w terminie 16-23 stycznia 2015 roku. Oto plan spotkań:
- plaża Słoneczny Brzeg w Rukławkach k. Biskupca (16 stycznia 2015 r.)
- plaża w Tumianach k. Barczewa (19 stycznia 2015 r.)
- plaża w Swobodnie k. Dobrego Miasta (21 stycznia 2015 r.)
- plaża miejska k. Olsztynka (23 stycznia 2015 r.)


Główni organizatorzy:     
Komenda Miejska Policji w Olsztynie
Lasy Państwowe i Nadleśnictwa Powiatu Olsztyńskiego
Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie

Fot. Janusz Filipiak

Fot. Janusz Filipiak
Fot. Janusz Filipiak
Fot. Janusz Filipiak
Fot. Janusz Filipiak
Fot. Janusz Filipiak
Fot. Janusz Filipiak
Fot. Janusz Filipiak
Fot. Janusz Filipiak
Fot. Janusz Filipiak
Fot. Janusz Filipiak
Fot. Janusz Filipiak
Fot. Janusz Filipiak
Polityka prywatności © 2017 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych
Polityka prywatności