Bezpieczny lód 2014

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w 2014 roku po raz kolejny włączyło się w organizację festynów edukacyjnych „Bezpieczny lód”.

Impreza adresowana była do dzieci z terenu powiatu olsztyńskiego. W ramach akcji propagującej zdrowe i bezpieczne spędzanie czasu wolnego oraz ferii w okresie zimy, odbyły się spotkania o charakterze festynu edukacyjnego z udziałem dzieci ze szkół podstawowych. W tym roku wzięło w nich udział łącznie ponad 2500 uczniów ze wszystkich gminnych szkół podstawowych z terenu powiatu olsztyńskiego ziemskiego.

W ramach spotkań odbyły się między innymi: nauka udzielania pierwszej pomocy ze szczególnym uwzględnieniem pomocy udzielanej osobie tonącej pod lodem, nauka bezpiecznego zachowania nad zamarzniętymi zbiornikami w okresie zimowym, pokazy ratownictwa na lodzie z udziałem policyjnego poduszkowca, pokaz tresury psów policyjnych oraz nauka obrony przed agresywnym psem oraz wiele konkursów dotyczących wiedzy o bezpieczeństwie.

Akcja odbyła się w terminie 17-24 stycznia 2014 roku. Poniżej plan spotkań:
- plaża miejska k. Olsztynka (17 stycznia 2014 r.)
- plaża w Swobodnie k. Dobrego Miasta (20 stycznia 2014 r.)
- plaża w Tumianach k. Barczewa (22 stycznia 2014 r.)
- plaża Słoneczny Brzeg w Rukławkach k. Biskupca (24 stycznia 2014 r.)

Główni organizatorzy:     
Komenda Miejska Policji w Olsztynie
Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie
Lasy Państwowe i Nadleśnictwa Powiatu Olsztyńskiego
Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Tekst: Elwira Załoga-Kwas

Polityka prywatności © 2017 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych
Polityka prywatności