„Klasowe style życia i kultura pod pochmurnym niebem. Diagnoza rozwarstwienia społecznego w dostępie do kultury w województwie warmińsko-mazurskim”

Raporty i opracowania

Celem diagnozy była charakterystyka sposobów uczestnictwa w kulturze oraz strategii wytwarzania kultury przez przedstawicieli różnych klas społecznych w województwie warmińsko-mazurskim. Kultura była w tym projekcie rozumiana niezwykle szeroko. Badania obejmowały zarówno praktyki związane z korzystaniem z instytucji kultury prawomocnej, jak również nieprawomocne praktyki uczestnictwa i twórczości kulturowej, konsumpcję różnych typów dóbr, sposoby spędzania czasu wolnego wreszcie klasowe wizje przyszłego rozwoju regionu.

- Jakub Rozenbaum - Warszawska migracja na polską wieś 1980-2014 - studium gminy Jonkowo (pdf)

- Maciej Gdula, Mikołaj Lewicki, Przemysław Sadura - Kultura i klasy społeczne na Warmii i Mazurach (pdf)

- Michał Chełmiński, Dorota Olko - Studium przypadku Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej (pdf)

- Przemysław Saudra - Warmińska cultura libre - instytucja kultury narzędziem zmiany społecznej. Studium przypadku Miejskiego Domu Kultury w miejscowości x (pdf)

 

 

 


Polityka prywatności © 2019 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych
Polityka prywatności