„T.A.P.E.” (2008-2010 r.)

Projekt finansowany z środków programu EU „Socrates – Lifelong Learning”.

Projekt realizowano wspólnie z organizacjami z Estonii, Irlandii, Włoch, Litwy, Turcji i Słowacji. Polegał na  stworzeniu pomostu do prowadzenia dialogu i komunikacji kulturowej poprzez sztukę.

Uczestnikami projektu były grupy złożone z seniorów i młodzieży rekrutującej się z lokalnych społeczności, z miejsc o ograniczonym dostępie do formalnej edukacji. W Polsce projekt realizowany jest we wsiach powiatu ełckiego.

Celem projektu było powstanie innowacyjnych form umożliwiających istotniejsze relacje transpokoleniowe oraz dialog, który będzie wyzwaniem zarówno dla młodych, jak i starszych uczestników projektu. Dzięki temu mogą oni w bardziej systematyczny i głębszy sposób przeanalizować i podzielić się swoimi doświadczeniami i ideami.

Grupy ludzi starszych i młodych stopniowo wspólnie tworzyli prace artystyczne w różnorodnych formach. Były one głównie oparte na doświadczeniu życiowym, mądrości, którą posiadają ludzie starsi.  Indywidualne historie, pochodzące od ludzi starszych, ich życiowe doświadczenie, ich twórcze i krytyczne głosy były publicznie prezentowane w nowy sposób, podobnie jak reakcje na nie młodego pokolenia.

1. Warsztaty artystyczne - Turcja 2010
2. Grupa projektowa T.A.P.E - Turcja 2010

Do góry

Polityka prywatności © 2019 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych
Polityka prywatności