Parkowa 2.0

„Parkowa 2.0” to nazwa projektu  realizowanego przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Projekt polega na budowie nowoczesnych witryn internetowych o tematyce kulturalnej, zlokalizowanych pod adresami www.ceik.eu oraz www.spiewajmypoezje.pl, wyposażonych w funkcjonalności i udogodnienia dla użytkowników. Witryna www.ceik.eu to strona domowa naszego Centrum i tym samym centrum całego projektu. Oprócz aktualności, informacji bieżących, zapowiedzi, relacji i galerii, oprócz informacji teleadresowych oraz ofert i zaproszeń, do końca 2011 roku znalazły się tam następujące moduły:

Multimedialny Leksykon Kultury Warmii i Mazur
Jest to multimedialna internetowa encyklopedia artystów, twórców i działaczy oraz instytucji kultury i wydarzeń kulturalnych Warmii i Mazur, obejmująca w pierwszym etapie okres od 1945 roku do współczesności. Leksykon ten ukierunkowany jest zarówno na prezentację uznanych zjawisk z zakresu kultury wysokiej, jak i tych dotychczas szerzej nieznanych, istotnych jedynie w skali lokalnej i często nie mających szans na przebicie się do świadomości ogółu mieszkańców regionu. Leksykon dostępny jest na naszej stronie już od pierwszego kwartału 2011 roku. Potem, na koniec 2011 roku,  zaprezentowaliśmy na naszej stronie pełne 5000 haseł. To jednak był dopiero początek niekończącej się pracy nad redagowaniem tej encyklopedii. Leksykon stanie się własnością całej społeczności, korzystanie z niego będzie zawsze bezpłatne i każdy będzie mógł uzyskać możliwość edytowania i dodawania nowych haseł, zgodnie z zasadami Web 2.0.  Leksykon obecnie jest uzupełniany o hasła dotyczące okresu sprzed 1945 roku.

Aktualności Kulturalne Warmii i Mazur
Pod tym hasłem kryje się baza bieżących wydarzeń kulturalnych, redagowana na podstawie monitoringu mediów i Internetu oraz informacji napływających od współpracujących z CEiIK-iem osób i instytucji. Aktualności redagowane są jako kalendarium z internetowymi odsyłaczami, w miarę możliwości zespołu redakcyjnego rozbudowywane o opisy i relacje z przebiegu zdarzenia. Baza wyposażona jest w kilkuaspektową wyszukiwarkę i zintegrowana będzie z Google Maps.

Laboratorium Animacji Kultury
W ramach tego działu na naszej stronie powstało wojewódzkie centrum informacyjne dla instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Znaleźć tam można dokumenty programowe dotyczące poszczególnych źródeł finansowania projektów kulturalnych, uzupełniane na bieżąco informacje o konkursach grantowych w dziedzinie kultury, linki do formularzy wnioskowych, podstawowych aktów prawnych etc. Za pośrednictwem tej strony CEiIK współpracować będzie z innymi ośrodkami kultury w zakresie pomocy w pisaniu projektów z dziedziny kultury, pomocy w organizacji imprez, koncertów oraz zdarzeń kulturalnych.

Ostatni Mazurzy i Warmiacy
To tytuł projektu, którego pierwszy etap został już zrealizowany w roku 2008. W ramach tego działania powstał zbiór 100 dokumentacji audio-wizualnych wywiadów z Warmiakami i Mazurami. Na podstawie tych materiałów stworzyliśmy 10 filmów, dokumentujących wspomnienia ostatnich przedstawicieli autochtonicznej ludności Warmii i Mazur, które zaprezentujemy Państwu na naszej stronie. Filmy te są unikalną okazją do poznania fragmentów najnowszej historii Warmii i Mazur z relacji jej bezpośrednich świadków. Mogą być wykorzystywane w ramach szkolnych programów edukacji regionalnej oraz przez studentów i naukowców. Dostępne są on-line od III kwartału 2010 r.

Moduł do internetowej rezerwacji miejsc i sprzedaży biletów on-line
Moduł przeznaczony jest do internetowej rezerwacji miejsc na spektakle, seanse i koncerty, odbywające się w siedzibie Centrum oraz sprzedaży biletów na te wydarzenia. To specjalnie na informatyczna aplikacja pozwalająca na dokonanie wyboru imprezy, wyboru godziny, zarezerwowanie określonego miejsca na sali, wybranie możliwości płatności (płatność na miejscu, płatność przez Internet). Po dokonaniu rezerwacji system wysyła maila potwierdzającego rezerwacje wraz z informacjami o sposobie dokonania płatności i terminach odbioru biletu.

Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe „Śpiewajmy Poezję” to znany w całej Polsce festiwal, od 40 lat promujący młodych, utalentowanych, wrażliwych artystów. Na stronie poświęconej Spotkaniom www.spiewajmypoezje.pl powstało multimedialne archiwum wszystkich dotychczasowych edycji tego wydarzenia. Składają się na nie zdjęcia, plakaty, dokumenty archiwalne, materiały filmowe i nagrania dźwiękowe. Za pośrednictwem archiwum w sieci udostępniane są nagrania audio i video laureatów bądź finalistów poszczególnych edycji, opublikowane są listy wykonawców i jurorów, skany plakatów, biuletynów i innych wydawnictw archiwalnych oraz zdjęć. Archiwum to będzie na bieżąco aktualizowane po zakończeniu każdej kolejnej edycji Spotkań.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Do góry

Polityka prywatności © 2019 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych
Polityka prywatności