Współpraca z organizacjami pozarządowymi

W 2017 r. działania będą prowadzone we współpracy z wiejskimi stowarzyszeniami, które były już naszymi partnerami w 2016 r.: w Starych Juchach, Talkach, Wronkach, Cichym i Rożyńsku Wielkim. Zamierzamy tę współpracę kontynuować i rozwijać.


Grupy (5 grup a 10 osób) złożone z dzieci, młodzieży i liderów mieszkańców wsi będą prowadzić wywiady biograficzne z najstarszymi mieszkańcami, poszukiwać śladów przeszłości, dokumentów i starych zdjęć. Proces ten to okazja do swoistej wymiany - barteru kulturowego pomiędzy uczestnikami działań.
W projekcie zaangażujemy grupę lokalnych liderów po przeprowadzeniu wstępnych warsztatów (2 zajęcia), zainicjowane zostaną następujące działania:
- organizowanie zgromadzeń wiejskich będących okazją do wymiany opowieści, pokazów zdjęć, prezentacji archiwaliów;
- tworzenie dokumentacji i zbiorów mogących stać się zalążkiem „muzeów wiejskich”;
- warsztaty poświęcone tworzeniu fotocastów - multimedialnych, prezentacji miejscowości objętych programem.
- tworzenie „wirtualnych map” pamięci miejsc. Zamieszczane na niej będą nie tylko zabytki i miejsca "pamięci historycznej", ale przede wszystkim informacje o "miejscach" niezwykłych np. o nieistniejących już zagrodach mazurskich i warmińskich i  ich mieszkańcach, miejscach związanych z legendami i opowieściami etc. Poszczególne miejsca mapy ilustrowane będą zdjęciami archiwalnymi, dokumentami, fragmentami wywiadów etc.
Efekty działań zostaną umieszczone na portalu CEiIK jako fragment „Atlasu Miejsc Niezwykłych Warmii i  Mazur”, „Encyklopedii Warmii i Mazur” oraz prezentowane w trakcie wiejskich zgromadzeń.


Polityka prywatności © 2017 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych
Polityka prywatności