Wędrowna Akademia Kultury

Realizujemy projekt „Wędrowna Akademia Kultury”, który uzyskał dofinansowanie z programu Narodowego Centrum Kultury pt. „Bardzo Młoda Kultura”.

W sferze badawczej chcemy zidentyfikować nieznane jeszcze zasoby kulturowe, odnaleźć i nazwać bariery i przeszkody w edukacji kulturowej, określić kierunki polityk kulturalnych i edukacyjnych i zaproponować narzędzia ewaluacyjne i animacyjne.


W sferze kapitału społecznego szukamy mechanizmów i form współpracy międzysektorowej, próbując zmniejszyć podziały między szkołami a NGO-sami i instytucjami oraz animatorami kultury. Chcemy zainicjować proces tworzenia  interdyscyplinarnego systemu edukacji kulturowej na Warmii i Mazurach, rozwijać organizacyjne i merytoryczne podstawy współpracy pomiędzy sferami kultury i edukacji oraz stworzyć organizacyjne i finansowe platformy współpracy osób zajmujących się edukacją kulturową w regionie. Dążymy do powstania licznych sieci współpracy, angażujących szkoły, stowarzyszenia, instytucje kulturalne i artystyczne.

W sferze upowszechniania zbudujemy bazę dobrych praktyk, zawierającą opisy projektów realizowanych w ramach Akademii oraz zaprezentujemy je podczas festynów edukacyjnych.

W sferze programowej chcemy doświadczenia z projektu wykorzystać w budowanym przez nas Programie Rozwoju Kultury na Warmii i Mazurach.

W sferze animacyjnej chcemy zbudować modele działania na rzecz edukacji kulturowej, zróżnicowane w zależności od zasobów, położenia i uczestników

Więcej informacji na stronie http://jakakultura.warmia.mazury.pl


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013.

Polityka prywatności © 2013 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Projekt graficzny i wykonanie techniczne: CIRUTdesign.
Poznaj lepiej nasz region: