Warmińsko-Mazurskie Obserwatorium Żywej Kultury

Celem projektu było praktyczne wykorzystanie oraz poprawa jakości wypracowanych przez ogólnopolską Sieć Badawczą Obserwatoriów Żywej Kultury narzędzi gromadzenia, analizy i upowszechniania wiedzy o kulturze Warmii i Mazur.

 

Rozwinęliśmy regionalną część portalu www.ozkultura.pl, która powstała w ramach projektu „Budowa ogólnopolskiej sieci Obserwatoriów Żywej Kultury (OŻK)”.  

Efekty projektu:  

- opracowanie 26 raportów (pięciu raportów węzłowych i 21 lokalnych) o kulturze Warmii i Mazur;
- zbudowanie sieci korespondentów lokalnych, która monitoruje stan kultury, zbiera, opracowuje i upowszechnia na portalu regionalnym www.ozkultura.pl dane o kulturze regionu;
- rozbudowanie Regionalnego Słownika Kultury;
- dostarczanie wiedzy mieszkańcom, władzom samorządowym, organizacjom pozarządowym, instytucjom i twórcom, która przyczyni się do podniesienia poziomu debaty publicznej o kulturze w regionie.


Kontakt:
Ośrodek Animacji Kultury Czynnej
tel. 89 513 17 35/44/46

Program dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Polityka prywatności © 2019 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych
Polityka prywatności