Regionalna Kronika Filmowa

Nowoczesna internetowa multimedialna kronika filmowa Warmii i Mazur.

Regionalna Kronika Filmowa” to kolejny projekt w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, z zakresu osi priorytetowej 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałanie 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli. Przedłożony wniosek o dofinansowanie projektu był jednym z najwyżej ocenionych w konkursie. Projekt dofinansowany jest ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zobacz stronę Regionalnej Kroniki Filmowej - kliknij 

W projekcie powstała nowoczesna internetowa multimedialna kronika filmowa Warmii i Mazur. Miał on na celu zwiększenie dostępu do filmowej informacji na temat wielu dziedzin życia regionu, ponieważ zasób informacji filmowych oraz dostęp do filmowych informacji z historii najnowszej regionu są bardzo ograniczone. Umożliwia prezentację kluczowych aspektów z wielu dziedzin życia regionu i jego najnowszej historii w niebanalnej, reportażowej formie oraz wypełnia lukę informacyjną, ponieważ w jednym miejscu istnieje filmowa baza informacji o regionie Warmii i Mazur, obsługiwana przez nowoczesny portal internetowy.

Realizacja omawianej potrzeby wynika z horyzontalnego charakteru zagadnienia związanego z rozwojem społeczeństwa informacyjnego. „Regionalna Kronika Filmowa” jest jedną z pierwszych w tej skali istniejącą w Polsce edukacyjną filmoteką - filmową encyklopedią regionalną, dostępną za darmo i współtworzoną przez użytkowników. Tworzona na zasadzie partycypacji i odpowiednio promowana jako autoryzowane źródło wiedzy i pomoc edukacyjna, filmowa kronika Warmii i Mazur uznana może zostać za jedno z najlepszych narzędzi internetowych budujących społeczeństwo informacyjne w naszym regionie.

Portal został wyposażony w szereg dedykowanych funkcjonalności, które ułatwiają poruszanie się po zasobach oraz zarządzanie treścią. Filmoteka  informacji  składa się z filmowych haseł, mini-reportaży z regionu Warmii i Mazur. Są to 1-2 minutowe filmy, wyselekcjonowane z zasobów informacyjnych lokalnych telewizji kablowych, wg określonego układu kategorii tematycznych projektu. Projekt stanowi nawiązanie do realizowanego od 2013 roku projektu „E-ncyklopedia Warmii i Mazur”, oraz Leksykonu Kultury Warmii i Mazur powstałego w projekcie „Parkowa 2.0”, zakończonym w 2011.

Regionalna Kronika Filmowa jest otwarta do edycji dla wszystkich chętnych na określonych w regulaminie zasadach.

W dobie wszechobecnego Internetu, który stał się oczywistym źródłem pozyskiwania informacji oraz miejscem, gdzie te informacje mogą być przez każdego tworzone, zebranie w jednym miejscu dostępnej, zweryfikowanej wiedzy o naszym regionie wydaje się szczególnie zasadne.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy


Polityka prywatności © 2019 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych
Polityka prywatności