Polak Warmiak dwaj sąsiedzi - Polok Warnijok dwa siójsiody”

Projekt ma na celu udostępnianie unikalnego zjawiska z zakresu dziedzictwa kultury ludowej Warmii i Mazur – gwary warmińskiej.

 

W ramach projektu powstała strona internetowa - www.polak.warmiak.ceik.eu, której zadaniem jest ukazanie zgromadzonej dokumentacji materialnej i niematerialnej spuścizny kultury ludowej regionu Warmii oraz przybliżenie gwary warmińskiej mieszkańcom regionu; zostały przeprowadzone warsztaty dla nauczycieli; przygotowany został internetowy pakiet edukacyjny „POLAK WARMIAK DWA SĄSIEDZI - POLOK WARNIJOK DWA SIÓJSIODY”.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.


Polityka prywatności © 2023 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Polityka prywatności (doc)