Nowe umiejętności nauczycieli szansą na nowe kompetencje uczniów

Zajęcia dokształcające dla nauczycieli z zakresu edukacji filmowej.Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie (CEiIK) wraz z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Kształcenia Nauczycieli w Olsztynie (WMODN) od ponad 10 lat prowadzi zajęcia dokształcające dla nauczycieli z zakresu edukacji filmowej.

W projekcie „Nowe umiejętności nauczycieli szansą na nowe kompetencje uczniów” zrealizowano trzy nieodpłatne kursy doskonalące dla nauczycieli.  Oferta kursów skierowana była do nauczycielek i nauczycieli szkół podstawowych,  gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego.

Kursy odbywały się w siedzibie Centrum Edukacji Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. Każdy kurs realizowany był w układzie 6 pojedynczych dni szkoleniowych po 7 godzin każdy, łącznie 42 godziny szkoleniowe (lekcyjne) w każdym kursie.

W ramach projektu zrealizowano:
1. Kurs korzystania ze Szkolnej Filmoteki - oparty na przygotowanej przez Państwowy Instytut Sztuki Filmowej akcji pn. „Filmoteka Szkolna”. Zajęcia prowadzili doświadczeni prowadzący – certyfikowani trenerzy PISF i CEO. Kurs przeznaczony był dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Realizacja kursu zakończyła się 5 stycznia 2013 r.
Podsumowaniem kursu było wręczenie certyfikatów uczestnikom projektu przez Pana Henryka Sienkiewicza, Zastępcę Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie. Uczestnicy projektu deklarowali potrzebę rozwijania ich własnej, nauczycielskiej edukacji w tym kierunku i chęć uczestnictwa w przyszłych podobnych inicjatywach Centrum.
2. Kurs ogólnej wiedzy o filmie -  zajęcia prowadzące  były przez doświadczonego prowadzącego – filmoznawcę, wykładowcę PWSFTviT w Łodzi. Kurs przeznaczony był dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Realizacja kursu zakończyła się 19 stycznia 2013 r.
3. Kurs edukacji regionalnej - zajęcia prowadzone były przez doświadczonych prowadzących – wykładowców, specjalistów w dziedzinie regionalizmów i edukacji regionalnej. Kurs przeznaczony był dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Realizacja kursu zakończyła się 2 marca 2013 r.

Uczestniczki i uczestnicy każdego kursu otrzymali certyfikaty potwierdzające nabycie umiejętności przewidzianych w kursie oraz materiały szkoleniowe. Do każdego kursu zaplanowano drobny poczęstunek w dni kursu i refundację kosztów dojazdów na zajęcia.


Zrealizowane przez Centrum kursy – ogólnej wiedzy o filmie i posługiwania się Szkolną Filmoteką - wpisują się w wymogi podstawy programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia |23 grudnia 2008 r., która sugeruje wiązanie działalności poznawczej z praktykami medialnymi - z wykorzystaniem mediów różnego rodzaju w procesie edukacji.  Także Kurs edukacji regionalnej, zgodnie z ww. podstawą programową, przygotował nauczycieli do wprowadzania treści regionalnych w celu przygotowania młodego człowieka do aktywnego  i świadomego udziału w życiu wspólnoty  lokalnej, regionalnej i dalej państwowej europejskiej i ogólnoludzkiej.

Stronia internetowa projektu:   www.noweumiejetnosci.ceik.eu
 

Biuro projektu
:
Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie
10-233 Olsztyn,
ul. Parkowa 1,
pokój XIV, I piętro;
telefon: 89 513 17 40, fax 89 526 89 99
- email: grazyna.grejner@ceik.eu  lub przemyslaw.bagniewski@ceik.eu  


Człowiek - najlepsza inwestycja

 

 

                     

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Polityka prywatności © 2019 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych
Polityka prywatności