Konkurs „Kasa na kulturę”

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie ogłosiło w lipcu 2013 r. otwarty konkurs na współfinansowanie projektów kulturalnych, realizowanych na terenie Olsztyna.

W konkursie wziąć udział mogły organizacje non-profit, organizacje pozarządowe oraz grupy i osoby fizyczne. Pula środków wynosi 30 tysięcy złotych, a termin składania ofert minął 1 września 2013 roku. Maksymalne dofinansowanie wyniesie 3000 zł.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło 12 września 2013 r.

Zasady i cele konkursu opracowane zostały z udziałem grupy zaproszonych przez CEiIK liderów olsztyńskich inicjatyw kulturotwórczych.
Rolą instytucji kultury takiej jak nasza jest szukanie nowych modeli aktywizacji ludzi, włączania ich w proces planowania i wydawania publicznych środków – mówi Marcin Kapłon, zastępca dyrektora CEiIK-u.

Kultura nie może być zmonopolizowana przez instytucje, bo każdy monopol zaprzecza istocie kultury, która jest w swej istocie wolna i publiczna, a w swej podstawowej funkcji – społeczno-twórcza. Dlatego czekamy przede wszystkim na projekty o charakterze kulturotwórczym, animacyjnym, integrującym społeczność lokalną, realizowane w przestrzeni miasta, w nietypowych, nieoczywistych dla kultury miejscach.


Głównym celem konkursu było wypracowanie stałej formuły wsparcia dla małych, lokalnych inicjatyw kulturalnych na terenie Olsztyna, które inicjują, odkrywają i pobudzają aktywność społeczną, wspomagają rozwój kapitału społecznego i kulturowego, traktują kulturę jako element przestrzeni publicznej – wspólnej i otwartej, a także budują nowe możliwości włączenia w obieg kultury mieszkańców miasta.

 

Kontakt:

Ośrodek Animacji Kultury Czynnej

tel. 89 513 17 44/46


Polityka prywatności © 2019 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych
Polityka prywatności