Dynamiczna diagnoza kultury Warmii i Mazur II etap. Opracowanie rozwoju kultury metodą foresightu

Projekt polega na inicjowaniu pracy nad budową i permanentną aktualizacją strategicznych wizji rozwoju kultury w wymiarze lokalnym i regionalnym. W działaniach stosowana jest metoda foresight’u obywatelskiego.

Segmenty projektu:

"Ponowa" – Seminarium budujące wizje kultury Warmii i Mazur do 2030 roku. Wykorzystujemy metodę foresightu - obecnie jedno z częściej stosowanych narzędzi tworzenia wizji przyszłości. Podstawową cechą tej metody jest łączenie twardej analizy statystycznej z kreatywną pracą i stymulacją wyobraźni.
W naszym zastosowaniu opisywana metoda polega na zorganizowaniu grupy ekspertów zewnętrznych, których zadaniem będzie opracowanie scenariuszy rozwoju kultury regionu w perspektywie 2030 roku.

"Kuźnia" - Segment ten jest realizacją jednej z głównych osi projektu tworzenia
praktyk działań sieciowych, łączących mieszkańców różnych wsi, różnego wieku i o różnym zapleczu kulturowym. Praca ta opiera się na lokalnych zasobach kulturowych, które stają się w jej trakcie inspiracją ekspresji artystycznych oraz medium komunikacji z innymi środowiskami.

Projekt zakończy się w 2016 r.

Zobacz też: Raporty i opracowania w projekcie „Dynamiczna Diagnoza ...”


Polityka prywatności © 2019 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych
Polityka prywatności