Dynamiczna Diagnoza Kultury Warmii i Mazur 2014

Wieloletni projekt badawczy Centrum.

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie zakończyło realizację projektu „Dynamiczna diagnoza kultury Warmii i Mazur”, który wspierają Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Naszym celem było opracowanie diagnozy kultury, praktyk i procesów kulturalnych oraz efektów społecznych życia kulturalnego w województwie warmińsko-mazurskim. Na jej podstawie tworzone będą zręby polityki kulturalnej Samorządu Województwa oraz podstawy programowe dotyczące finansowania kultury w nowym okresie programowania w latach 2014 – 2020.  

Rezultatem projektu będzie utworzenie w naszej instytucji Regionalnego Obserwatorium Kultury działającego w sieci z Obserwatorium Żywej Kultury.Raport o stanie kultury - do pobrania tutaj oraz na stronie www.jakakultura.warmia.mazury.pl 
 

 

Zobacz też: Pozostałe raporty i opracowania w projekcie „Dynamiczna Diagnoza ...”

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz  Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

  

              
           


Polityka prywatności © 2017 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych
Polityka prywatności