Budowa Ogólnopolskiej Sieci Badawczej Obserwatoriów Żywej Kultury

Głównym celem projektu było stworzenie ogólnopolskiej sieci badawczej, w postaci współpracujących ze sobą zespołów badawczych monitorujących stan kultury w kraju oraz realizacja wspólnego programu badań diagnostycznych, monitoring wydarzeń kulturalnych w województwie i program podtrzymywania istniejących i tworzenia nowych baz danych.

 

Sieć zawiązała się na zasadzie dobrowolności w 4 województwach (Podlaskim, Mazowieckim, Pomorskim i Warmińsko-Mazurskim). Zbierała, opracowywała i upowszechniała w wolnym dostępie dane o kulturze.

Podstawą teoretyczną projektu była koncepcja żywej kultury autorstwa Barbary Fatygi. Definicja robocza tego pojęcia jest następująca: "Podstawą naszej pracy jest roboczy konstrukt <żywej kultury>, to jest wielowymiarowego środowiska życia jednostek i grup społecznych oraz funkcjonowania instytucji społecznych, w którym zachodzą dynamiczne procesy, rozwijają się praktyki kulturowe o zróżnicowanych charakterystykach aksjologicznych i zróżnicowanych, najczęściej polisemicznych, znaczeniach". Sięga ona do interdyscyplinarnych ujęć kultury współczesnej, przede wszystkim antropologicznych i socjologicznych. Istotną częścią tego podejścia jest nowoczesna koncepcja uczestnictwa w kulturze, autorstwa Barbary Fatygi, Mirosława Filiciaka, Marka Krajewskiego i Tomasza Szlendaka; inne wykorzystywane tu inspiracje teoretyczne płyną np. z prac Floriana Znanieckiego, Antoniny Kłoskowskiej, Pierre'a Bourdieu, Jamesa Colemana, Davida Putnama, Arjuna Appadurai'a, Manuela Castellsa, Ulricha Becka i innych autorów tworzących zarówno teorie współczesnego globalnego społeczeństwa, jak i kultury. Kwestią absolutnie podstawową jest fakt, iż teoria kultury jest tu w ciągłym rozwoju, co powoduje, iż treści zamieszczane na portalach wiedzy administrowanych przez partnerów w tym projekcie muszą być stale uaktualniane.  

Partnerami Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych są:
- Fundacja Obserwatorium Żywej Kultury Sieć Badawcza w Warszawie;
- Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku;
- Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” w Białymstoku;
- Stowarzyszenie Klon/Jawor (zespół MOJA POLIS) w Warszawie

Efektem projektu było powstanie czterech portali internetowych służących prezentacji wyników pracy sieci (trzech wojewódzkich i jednego centralnego).

Zobacz: Węzeł warmińsko-mazurski OŻK

Kontakt:
Ośrodek Animacji Kultury Czynnej
tel. 89 513 17 35/44/46


Polityka prywatności © 2019 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych
Polityka prywatności