Bardzo Młoda Kultura

2019-2021

Czas projektu

Lata 2019 - 2021 - II edycja (Bardzo Młoda Kultura)

 

Cele projektu

W sferze badawczej chcemy zidentyfikować nieznane jeszcze zasoby kulturowe, odnaleźć i nazwać bariery i przeszkody w edukacji kulturowej, określić kierunki polityk kulturalnych i edukacyjnych i zaproponować narzędzia ewaluacyjne i animacyjne.

W sferze kapitału społecznego szukamy mechanizmów i form współpracy międzysektorowej, próbując zmniejszyć podziały między szkołami a NGO-sami i instytucjami oraz animatorami kultury. Chcemy zainicjować proces tworzenia interdyscyplinarnego systemu edukacji kulturowej na Warmii i Mazurach, rozwijać organizacyjne i merytoryczne podstawy współpracy pomiędzy sferami kultury i edukacji oraz stworzyć organizacyjne i finansowe platformy współpracy osób zajmujących się edukacją kulturową w regionie. Dążymy do powstania licznych sieci współpracy, angażujących szkoły, stowarzyszenia, instytucje kulturalne i artystyczne.

W sferze upowszechniania zbudujemy bazę dobrych praktyk, zawierającą opisy projektów realizowanych w ramach Akademii oraz zaprezentujemy je podczas festynów edukacyjnych.

W sferze programowej chcemy doświadczenia z projektu wykorzystać w budowanym przez nas Programie Rozwoju Kultury na Warmii i Mazurach.

W sferze animacyjnej chcemy zbudować modele działania na rzecz edukacji kulturowej, zróżnicowane w zależności od zasobów, położenia i uczestników.

 


Polityka prywatności © 2019 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Polityka prywatności