Laboratorium Tradycji 2010

Projekt Laboratorium Tradycji 2010 jest realizowany przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie przy współpracy specjalnie zaproszonych partnerów podczas 6 sesji, które odbyły się w okresie od stycznia do lipca 2010 roku.

Projekt ma na celu poznanie wiedzy, doświadczenia i umiejętności artystów, badaczy i działaczy kultury z różnych regionów Europy, poruszających się w obszarze dziedzictwa kulturowego – zwłaszcza tradycji muzycznych, teatralnych i obrzędowych.

Projekt skierowany jest do animatorów i instytucji kultury, środowisk artystycznych, nauczycieli, młodzieży artystycznej. Głównymi formami działań są warsztaty, a także prezentacje, pokazy filmów, wykłady i seminaria.

HARMONOGRAM:

Sesja 1 KOLĘDA
31 stycznia - 5 lutego 2010 r.

Spotkanie poświęcone było sposobom pracy z materiałem obrzędowym przechowanym w tradycji żywej lub w oparciu o dokumentację etnograficzną. Sesja odbyła się z udziałem zespołów i badaczy ze Szwajcarii (tradycja noworocznych kolędników Chlausen z regionu Appenzell), Rumunii (zespół Byzantion), Węgier (Stowarzyszenie Hol – Ter i Teatr) i Polski (Schola Teatru Węgajty, Kapela Halasów, Zespół Żemerwa i Stowarzyszenie Małe Ojczyzny w Studziwodach).


Sesja 2  MUZYKA ŚREDNIOWIECZA
8 -13 kwietnia 2010 r.

Warsztat poświęcony był repertuarowi i metodom pracy nad muzyką średniowiecza. Zagadnienia: analiza materiałów źródłowych (teksty, rękopisy, traktaty, przekazy historyczne), techniki śpiewu, dobór instrumentów, aranżacja i akompaniament, ikonografia, poszukiwanie paralel pomiędzy repertuarem lokalnym i ogólnoeuropejskim idiomem tradycji muzycznej. Sesja z udziałem Ensemble CANTILENA ANTIQUA z Bolonii.


Sesja 3 OPOWIEŚCI O ŚW. FRANCISZKU I JEGO TOWARZYSZACH
11-15 maja 2010 r.

Sesja z udziałem przedstawicieli żywych kultur narracji. Dzięki Gitte Kielbeg (Teatr Kimbry, Dania) rozmawiano o wykorzystaniu ludowych podań i sag w pracy teatralnej. Udział wzięli Gitte Kielberg, Małgorzata Litwinowicz i Jarosław Kaczmarek (Studnia O z Warszawy).


Sesja 4 WARSZTATY MUZYCZNE I TEATRALNE EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
7-11 czerwca 2010 r.

Sesja poświęcona była prezentacji świetnie funkcjonującego na Węgrzech modelu przekazywania tradycji. Muzycy wykształceni w mieście uczą się u wiejskich mistrzów w ich środowiskach, przejmując całokształt wiedzy, umiejętności i pojęć. W miastach tworzone są Domy Tańca – centra kultury tradycyjnej prowadzące interaktywne warsztaty, w których uczestniczyć może każdy. Spotkanie z udziałem Stowarzyszenia Kulturalnego Hol-Ter (Debreczyn, Węgry), muzyków ludowych (Mołdawia Rumuńska i Węgry) i muzyków z kręgu polskich Domów Tańca.


Sesja 5 KLASYCZNA MUZYKA PERSKA
23-27 czerwca 2010 r.

Zaproszeni muzycy perscy z Iranu oraz mieszkający w Polsce przedstawili i uczyli form swojej starożytnej kultury, muzyki i poezji.
W piątek, 25 czerwca 2010 r. o godz. 19.00, odbył się Wieczór perski z udziałem muzyków irańskich Mohammada Rasouli i Mohssena Hosseini oraz Mieczysława Litwińskiego. Podczas spotkania miała miejsce prezentacja Antoniego Soduły o architekturze i sztuce perskiej: opowieści i zdjęcia z podróży do Iranu.


Sesja 6 TRADYCJA BIZANTYJSKA
28 czerwca - 2 lipca 2010 r.

Spotkanie z udziałem zespołów i instruktorów z Rumuni, Grecji i Polski poświęcone było tradycji pielęgnowanej przez wspólnoty obrządku wschodniego: prawosławnych i greko-katolików (chorał bizantyjski, ikona, zabytki muzyczne w Polsce – Irmologion Supraski).
Warsztaty prowadził Marcin Abijski (śpiew liturgiczny - Irmologion Supraski) i członkowie grupy Agathos (Pracownia Ikony).

Zajęcia odbywały się równolegle w dwóch sąsiadujących ze sobą przestrzeniach Ośrodka Teatralnego Węgajty: w sali teatralnej i na klepisku, które pełni fukcję letniej galerii.

Zdjęcia ze wszystkich sesji  można zobaczyć na www.wegajty.pl


Więcej o partnerach i zespołach: 
Chlausen: www.youtube.com/watch?v=bKls2ej9u4c
www.sommer-andreas.ch
www.giger-hauser.ch
www.zentrum-appenzellermusik.ch  
Byzantion: www.byzantion.ro     
Hatyudal Szinhaz: www.hattyudal.hu/entry.html
Cantilena Antiqua - Stefano Albarello: www.cantilenantiqua.com 
Studnia O: www.studnia.org 
Teatret Kimbri – Gitte Kielberg:  www.teatretkimbri.dk 
muzyka i kultura perska: www.persianhub.org ; www.music.javid.us 
Akademia Supraska: www.oikonomos.pl/page.php?id=82
Kapela Hałasów: www.halas.art.pl
Schola Teatru Węgajty: www.wegajty.pl

Do góry

Polityka prywatności © 2019 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych
Polityka prywatności