Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Niedostępne elementy i treści

W publikowanych na stronie filmach nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych. Do filmów sprzed 23 września 2020 r. planujemy dodać napisy.

Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są obok formularza kontaktowego.

 

Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania dokumentów archiwalnych na stronie sprzed 23 września 2018 r. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

„Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej. Oceniliśmy to na podstawie Analizy kosztów dostępności cyfrowej funkcji wirtualnego spaceru (PDF).

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021.03.30.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021.03.30.

 

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami! sekretariat@ceik.eu

 

W zgłoszeniu podaj:

 

adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,

swoje imię i nazwisko,

swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail

informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa),

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

 

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Konrad Sośnicki. Możesz skontaktować się z nim mailowo - konrad.sosnicki@ceik.eu lub telefonicznie - 89 513 17 32.

 

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

 

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

 

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

 

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Wojewódzkiego Przykładowego Urzędu. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna:

1. Wejście do budynku dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową, znajduje się podjazd do wejścia.

2. Korytarze umożliwiają swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchową.

W budynku znajduje się winda.

3. W budynku znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych, na parterze i pierwszym piętrze.

4. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy (plansze informacyjne, pracownicy portierni).

5. W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

6. Przy wejściu do budynku znajduje się parking, nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

7. Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

8. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym umówieniu terminu.

 


Raport z-D za 2020 r. (pdf)

 

Polityka prywatności © 2019 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Polityka prywatności