Newsletter

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać najnowsze
informacje o naszych imprezach:

  

Subscribe to our newsletter.

 

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o
    ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
    04.05.2016) informuję, iż:

    1) administratorem Pani/Pana danych osobowych
    Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie

    2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
    - iod@ceik.eu

    3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w
    celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
    rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

    5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z
    subskrypcji

    6) posiada Pani/Pan
    prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
    sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
    oraz prawo do przenoszenia danych

    7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu
    nadzorczego

    8) podanie danych osobowych jest dobrowolne

 

Zapraszamy również do zapoznania się z polityką prywatności CEiIK.
Polityka prywatności © 2019 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Polityka prywatności