XIV Wojewódzki Przegląd Plastyki Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej pt. „Portret i autoportret”

Zgodnie z tradycją, dzieci uczestniczące w Przeglądzie w 2008 r. ustaliły, że tematem prac plastycznych w roku 2009 będzie „Portret i autoportret”. Powierzając Państwu temat „Portretu i autoportretu” liczymy nie tylko na wspaniałe prace, ale również dajemy możliwość obserwacji zarówno emocji jak i empatii dzieci.

Właściwe przedstawienie w pogadankach tematu umożliwi Państwu, oprócz powstania wspaniałej galerii postaci, ułatwienie rozmów o najbliższych jak i przedstawienia samych siebie.

Celem XIV Wojewódzkiego Przeglądu Plastyki Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej jest :

- zaprezentowanie możliwości twórczych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w ich naturalnej, spontanicznej fascynacji światem i rzeczywistością,
- pokazanie różnych technik i sposobów wykonania prac przez dzieci i młodzież niepełnosprawną,
- promowanie twórczości niepełnosprawnych,
- budowanie partnerskiej współpracy,
- integrowanie różnych środowisk,

Zgodnie z tradycją, dzieci uczestniczące w Przeglądzie w 2008 r. ustaliły, że tematem prac plastycznych w roku 2009 będzie „Portret i autoportret”.

Powierzając Państwu temat „Portretu i autoportretu” liczymy nie tylko na wspaniałe prace, ale również dajemy możliwość obserwacji zarówno emocji jak i empatii dzieci. Właściwe przedstawienie w pogadankach tematu umożliwi Państwu, oprócz powstania wspaniałej galerii postaci, ułatwienie rozmów o najbliższych jak i przedstawienia samych siebie.
W dniu otwarcia wystawy 27 kwietnia 2009 r. podczas wernisażu   XIV Wojewódzkiego Przeglądu Plastyki Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przygotujemy wiele niespodzianek dla uczestników.

Więcej w regulaminie, który pobierzesz lub przeczytasz tu.


Polityka prywatności © 2017 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych
Polityka prywatności