Wystawa pokonkursowa „Bezpiecznie na wsi - niebezpieczne atrakcje w wakacje”

Zapraszamy na wernisaż - 20 maja, godz. 11 !

Uroczyste podsumowanie etapu wojewódzkiego konkursu. Był on adresowany do uczniów szkół podstawowych, zwłaszcza z terenów wiejskich. Jego celem była promocja pozytywnych zachowań dzieci w otoczeniu pracy rolniczej, zwiększenie wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom występującym latem, np. podczas żniw.


Prace oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych: I grupa - klasy 0-3, II grupa - klasy 4-6.

Etap wojewódzki zorganizował Oddział Regionalny KRUS w Olsztynie.


Wernisaż - 20.05.2016 r., godz. 11:00, budynek Centrum przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie.


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013.

Polityka prywatności © 2013 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Projekt graficzny i wykonanie techniczne: CIRUTdesign.
Poznaj lepiej nasz region: