VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci KRUS

Galeria Parkowa zaprasza 12 maja 2017 r. o 11:00 na otwarcie wystawy pokonkursowej „Bezpiecznie na wsi". W tym roku konkursowi towarzyszyło hasło „Bezpiecznie na wsi to podstawa - środki chemiczne to nie zabawa”.


Wystawa będzie podsumowaniem etapu wojewódzkiego VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego, którego organizatorem jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Olsztynie. Konkurs odbywa się raz w roku i skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, zwłaszcza z terenów wiejskich. Celem jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich oraz poszerzenie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym.

Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a wsparcia organizacyjnego udziela Państwowa Inspekcja Pracy.

Wernisaż odbędzie się 12 maja 2017 roku w Galerii Parkowa o godz. 11:00.

Prace będzie można oglądać codziennie w godz. 8.00-18.00 do końca maja 2017 roku.

Wstęp wolny.

Więcej o konkursie na stronie KRUS - http://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/vii-ogolnopolski-konkurs-plastyczny-dla-dzieci-bezpiecznie-na-wsi-to-podstawa-srodki-chemic/


Polityka prywatności © 2017 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych
Polityka prywatności