Szkolenie "Młodzież w działaniu"

Zapraszamy młodzież w wieku 17 – 25 lat na szkolenie „Jak pisać projekty i pozyskiwać środki z Programu Młodzież w działaniu”, które odbędzie się w dniach 27 – 28 marca 2009 r. (piątek - sobota ) w Centrum Współpracy Transgranicznej w Elblągu, ul. Warszawska 55 /sala konferencyjna/

Program "Młodzież w działaniu" to program Unii Europejskiej wspierający uczestnictwo w kształceniu pozaszkolnym  czyli edukacji pozaformalnej.  Umożliwia nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i wymianę doświadczeń. Zachęca do podejmowania różnorakich działań na rzecz społeczności lokalnej, służących również indywidualnemu rozwojowi. Promuje ideę zjednoczonej Europy.

Organizatorzy pokrywają koszty szkolenia, zakwaterowania i wyżywienia. Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie koszty podróży. Z jednej organizacji w szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby.

 

Organizatorzy szkolenia:

                 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie,

                 Centrum Organizacji Pozarządowych w Elblągu.

 

Informacji o szkoleniu udziela Danuta Sobolewska,

tel. 089 513 17 35

Karty zgłoszenia proszę przesyłać e-mailem, faksem lub pocztą:

e-mail: stowmem@free.ngo.pl   

faks: 089 526 89 99   

poczta: CEiIK, ul. Parkowa 1, 10-233 Olsztyn

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

27 marca 2009 /piątek/ 

 

do godz. 10.00     przyjazd uczestników, rejestracja.

 

10.00 – 14.00      Omówienie spraw organizacyjnych i programu szkolenia

                            Wprowadzenie do Programu „Młodzież w działaniu”:

                             nadrzędne cele i priorytety Programu (obywatelstwo  europejskie,

                             uczestnictwo młodzieży, włączanie młodzieży z mniejszymi szansami,

                             różnorodność kulturowa i edukacja pozaformalna).

                             Tworzenie i zarządzanie projektem.

                             Podstawowe aspekty jakościowe projektu.

                             Rola zespołu realizującego projekt, organizacji wspierającej, partnerów.

                             Założenia jakościowe w poszczególnych Akcjach.

                             Zasady dofinansowania projektu.

                             Budżet Akcji 1.1

14.00 – 15.00      obiad

15.00 – 18.00       Praca nad projektem wymian młodzieży /w grupach/.

                             Omówienie projektów.

19.00                    kolacja

 

nocleg – Hotel GALEONA

 

28 marca 2009 /sobota/

 

  8.00 –  8.30       śniadanie

  9.00 – 14.30      Praca nad projektem inicjatyw młodzieżowych – Akcja 1.2

                            Omówienie projektów.

                            Wniosek do programu i finansowanie działań

                            Prezentacja projektów zrealizowanych w ramach Programu „Młodzież”  

                            i Młodzież  w działaniu” .

                            Wypełnienie ankiet ewaluacyjnych.

                            Posumowanie szkolenia.

14.30                   obiad

 Karta zgłoszenia - pobierz

 


Polityka prywatności © 2017 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych
Polityka prywatności