Spektakl w Internecie: „Sam stronnictwem sobie” oraz warsztaty "Działania aktorskie"

Prowadzi Przemysław Wasilkowski

„Działania aktorskie”

Warsztaty teatralne prowadzone przez aktora Przemysława Wasilkowskiego.

 

Praca warsztatowa skupiać się będzie na trzech głównych aspektach doskonalenia umiejętności aktorskich: treningu artystycznym aktora, działaniach fizycznych aktora oraz improwizacji scenariusza teatralnego.

W pierwszym dniu zajęć warsztatowych nacisk położony będzie głównie na trening aktorski praktykowany w teatrze Jerzego Grotowskiego oraz ćwiczenia aktorskie inspirowane technikami teatru fizycznego i tańca współczesnego. Celem ćwiczeń będzie przygotowanie uczestników warsztatów do pracy nad działaniami fizycznymi aktora.

W kolejnych dniach warsztatów praca ukierunkowana będzie na indywidualne lub grupowe improwizacje ruchowe i tekstowe (storytelling), zmierzające do stworzenia scenariusza działań scenicznych, posiadającego wyraźny początek, rozwinięcie, punkt kulminacyjny oraz zakończenie. Punktem wyjścia storytelling będą zdjęcia, opowieści, miejsca związane z lokalną historią, które zainspirują uczestników do stworzenia krótkiego tekstu dramatycznego i odegrania go na scenie.

Warsztaty odbędą się w dniach 02 – 04 lipca 2021.

Uczestnicy warsztatów proszeni są o zabranie na zajęcia wygodnego stroju oraz miękkiego obuwia do ćwiczeń.

Warsztaty realizowane są w ramach stypendium Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.


 

Spektakl w Internecie: „Sam stronnictwem sobie”, reżyseria Przemysław Wasilkowski; występują: Przemysław Wasilkowski, Adrianna Cudnik, Aurelia Sobczak, Łukasz Dąbrowski.

Spektakl inspirowany losami Stanisława Kosickiego „Bohuna”, którego życiorys był pierwowzorem głównego bohatera „Popiołu i Diamentu”, Maćka Chełmickiego. Opowieść o podróży bohatera przez wojenne piekło i powojenny czyściec Polski Ludowej oraz próbie odkupienia win przeszłości.

Pokaz spektaklu na żywo, za pośrednictwem platformy ZOOM – 08 i 09 lipca 2021, Godzina 19.00. (Linki poniżej). Rekomenduje się użycie słuchawek oraz wyciszenie mikrofonu podczas oglądania spektaklu.

Spektakl zrealizowany w ramach stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

08.07.21: zoom.us/j/91410923402

09.07.21: zoom.us/j/94914060080

 


Polityka prywatności © 2019 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Polityka prywatności