Kultura dla mas czy dla klas?

Seminarium „Nowa rola instytucji kultury. Partycypacja obywatelska i przekraczanie granic klasowych w funkcjonowaniu instytucji kultury”. Zapraszamy w piątek 22 kwietnia na godz. 13 do CEiIK-u.

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Fundacja Pole Dialogu i Miejski Dom Kultury w Ornecie zapraszają na seminarium „Nowa rola instytucji kultury. Partycypacja obywatelska i przekraczanie granic klasowych w funkcjonowaniu instytucji kultury”. Seminarium otworzy wicemarszałek województwa Pani Wioletta Śląska-Zyśk. 

Czy opera lub filharmonia muszą być rozrywką klasy wyższej? Czy lokalny dom kultury może być miejscem spotkania różnych grup społecznych? Jednym z często pomijanych w Polsce wymiarów zróżnicowania praktyk kulturalnych i uczestnictwa kulturalnego jest miejsce w strukturze społecznej. Tymczasem wykluczenie kulturowe i społeczno-ekonomiczne są ze sobą silnie powiązane, a inkluzja kulturowa może stać się narzędziem zwiększania integracji społeczności lokalnych i budowania podstaw rozwoju. Pretekstem do spotkania jest projekt Pola Dialogu i MDK w Ornecie testujący eksperymentalną metodę wykorzystania instytucji kultury, jako narzędzia zwiększania uczestnictwa obywatelskiego i kulturalnego oraz inicjowania zmiany społecznej.

Dyskusję, w której wezmą udział m.in. przedstawiciele samorządu wojewódzkiego i lokalnego, instytucji kultury w Olsztynie, członkowie Obywatelskiej Rady Kultury, a także zespół socjologów z Fundacji Pole Dialogu oraz pracownicy MDK w Ornecie otworzy dyskusja panelowa z udziałem m.in.:

  • Andrzeja Marcinkiewicza (Biblioteka Wojewódzka w Olsztynie)
  • Ryszarda Michalskiego (Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie)
  • Przemysława Sadury (Instytut Socjologii UW, Fundacja Pole Dialogu)
  • Piotra Sułkowskiego (Filharmonia Warmińsko Mazurska w Olsztynie)

Seminarium odbędzie się w piątek 22.04 - godzina 13.00 w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, ul. Parkowa 1


Polityka prywatności © 2017 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych
Polityka prywatności