„Punkt odniesienia” Marzeny Huculak

Od poniedziałku 18 stycznia 2016 r. można oglądać prace Marzeny Huculak.

Gościem wystawy będzie Janusz Połom.

Wystawa fotografii „Punkt odniesienia” Marzeny Huculak poświęcona jest obiektowi znajdującemu się w przeszłości na Warmii. Był on dla niej punktem odniesienia do poszukiwań estetyczno-formalnych i tworzenia obrazu za pośrednictwem zapisu cyfrowego. W efekcie powstało studium fascynacji starą cegielnią - jej szczególną przestrzenią, tym, co w niej odkryto, co znajdowało się w środku.

Cykl, który powstał cechuje zróżnicowane spojrzenie na przestronne wnętrza hal, ujęcia szerokie, panoramiczne, obok zbliżeń w kierunku detalu. Jest to również swoisty rodzaj dokumentu ostatnich chwil istnienia obiektu, co nie było zamierzone i co odróżnia jej prace od prac prezentowanych przez Janusza Połoma, który przedstawi kilka fotografii z reportażu realizowanego w momencie likwidacji zakładu, zamykając wszelkie możliwe rozważania dotyczące możliwości kontynuowania tego tematu w przyszłości.

Odmienna estetyka widzenia obrazu, różne traktowanie aparatu, różne punkty spojrzenia na problem istnienia i funkcjonowania obiektu, różne przedziały czasu, w których powstały poszczególne ujęcia, a jednocześnie wspólny dla nich punkt odniesienia sprawia, że wystawa staje się ciekawym zapisem poszukiwań twórczych i zarazem unikatowym obrazem pewnego wycinka historii tego miejsca.

Wernisaż odbędzie się w Galerii Marszałkowskiej
(Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. E. Plater 1 w Olsztynie) 18 stycznia 2016 roku. Prace będzie można oglądać przez ok. trzy tygodnie.

Organizatorem wernisażu i wystawy na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.

Wstęp do Galerii jest wolny.

Więcej o Artystce w Leksykonie Kultury Warmii i Mazur -  http://leksykonkultury.ceik.eu/index.php/Marzena_Huculak


Polityka prywatności © 2017 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych
Polityka prywatności