Spotkanie informacyjno-kontaktowe PNWM w Olsztynie

Spotkanie odbędzie się 13 maja w Centrum.


Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży i Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania (SChDW) serdecznie zapraszają osoby zainteresowane zorganizowaniem polsko-niemieckiej wymiany młodzieży na spotkanie informacyjno-kontaktowe PNWM, które odbędzie się 13 maja 2016 roku w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie (ul. Parkowa 1).

Spotkanie skierowane jest do podmiotów zainteresowanych wymianą młodzieży z województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

Głównym celem spotkań jest przekazanie uczestnikom podstawowych informacji o tym, jak zorganizować polsko-niemieckie spotkanie młodzieży oraz czy i jak tego typu przedsięwzięcie może otrzymać dotację z PNWM. Podczas spotkania uczestnicy zdobędą wiedzę niezbędną do pracy z młodzieżą podczas międzynarodowych projektów wymiany szkolnej i pozaszkolnej.Ważnym aspektem spotkania jest ponadto poznanie innych lokalnych organizacji przeprowadzających lub planujących polsko-niemieckie projekty dla młodzieży oraz wymiana doświadczeń.

Oferta skierowana jest do przedstawicieli organizacji zainteresowanych zarówno szkolną, jak i pozaszkolną wymianą młodzieży (szkoły, stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe). Podczas spotkania można będzie uzyskać zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne. Prosimy jednak o wiążące zgłoszenie udziału korzystając z formularza zgłoszeniowego - tutaj /http://wiki.dpjw.org/webform/pl/node/164/

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłoszenie do dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo także na naszej stronie internetowej:
http://www.pnwm.org/aktualnosci-i-projekty/projekty-pnwm/spotkanie-informacyjno-kontaktowe-pnwm-w-olsztynie/#content


Fot. archiwum Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM)


Polityka prywatności © 2017 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych
Polityka prywatności