Piknik Europejski

Już 9 maja na Starym Mieście MEGAKONCERT: Wodny Patrol, Popcore, Kangaroz, Kookaburra. Gwiazdą będzie Justyna Steczkowska. Nie przegap!!! Zapraszamy od 14.00.

9 maja br. około godziny 14.00 na staromiejskiej scenie młodzież teatru Scena 07 zorganizuje widowisko pt. „Teatr Europa” wyreżyserowane przez Pana Grzegorza Jacha.

Około godziny 16.00 w Amfiteatrze na Starym Mieście w Olsztynie rozpocznie się Majówka Europejska, która zostanie podzielona na dwie, przeplatające się, części: informacyjno-promocyjną oraz rozrywkową.

Zadaniem części informacyjno-promocyjnej jest popularyzacja problematyki europejskiej. W programie znajdą się konkursy, gry, quizy, zabawy związane z tematyką europejską oraz ekologiczny pokaz mody, w których zwycięzcy otrzymają cenne nagrody.

W trakcie imprezy w specjalnie przygotowanych namiotach dostępne będą informatory na temat: Unii Europejskiej i poszczególnych państw członkowskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, funduszy ochrony środowiska.

Ponadto usługi informacyjne na temat Unii Europejskiej do wszystkich mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w trakcie imprezy będzie świadczyło Centrum Informacji Europejskiej Europe Direct Warmia i Mazury.

W przerwach między blokami informacyjno-promocyjnymi występować będą lokalne zespoły muzyczne Pop Core, Kookaburra, Kangaroz oraz zespół Wodny Patrol. Około godziny 20.15 rozpocznie się koncert gwiazdy wieczoru Justyny Steczkowskiej.

Organizatorem jest Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego przy pomocy Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Europe Direct, Księgarni BELLONA.

W dniu 9 maja 1950 r. Robert Schuman przedstawił propozycję utworzenia zorganizowanej Europy jako niezbędny warunek utrzymania stosunków pokojowych. Propozycję tę, znaną jako "Deklaracja Schumana", uważa się za początek tworzenia obecnej Unii Europejskiej. Dzisiaj dzień 9 maja stał się europejskim symbolem (Dniem Europy). Dzień ten jest okazją do imprez i uroczystości, które czynią Europę bliższą jej obywatelom oraz służą wzajemnemu zbliżeniu narodów wchodzących w skład Unii. Dzisiejsze priorytety Wspólnoty to: zbudować taką Europę, w której szanowane są wolność i tożsamość wszystkich tworzących ją narodów. Jedynie dzięki takiemu zjednoczeniu Europa może pokierować swoim losem i odgrywać pozytywną rolę na świecie. Unia Europejska służy swoim obywatelom. Powinni oni czuć się swobodnie w swoim wspólnym "europejskim domu", zachowując przy tym charakterystyczne dla siebie wartości, własne obyczaje i język. Projekt „9 Maja – Dzień Europy” jest ogólnoeuropejskim przedsięwzięciem, w którego realizację zaangażowana jest Komisja Europejska (Dyrekcja Generalna ds. Pomocy Zewnętrznej), regiony europejskie, organizacje pozarządowe, członkowie Parlamentu Europejskiego oraz szkoły.

Dzień Europy organizowany jest od 2004 roku. W ostatniej edycji wzięły w nim udział 39 regionów z dwunastu państw europejskich, w tym między innymi województwo warmińsko-mazurskie. Na poziomie regionalnym organizatorem przedsięwzięcia był Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 „Warmia i Mazury jako jedyny region z nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej od samego początku, corocznie od 2004 roku, brało aktywny udział w obchodach Dnia Europy organizowanych przez Komisję Europejską. Również w bieżącym roku Departament Współpracy Międzynarodowej i Promocji wyraża gotowość organizacji w regionie Warmii i Mazur tego przedsięwzięcia.
Celem organizacji obchodów Dnia Europy w Województwie Warmińsko-Mazurskim jest realizacja założeń Planu D Komisji Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem jego celu priorytetowego „przybliżania Europy do jej obywateli”. Impreza ta ma przyczynić się do popularyzacji problematyki europejskiej w województwie, a także uświetnić piątą rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Dzień Europy przypomina o dacie 9 maja 1950 roku, kiedy to Robert Schuman, francuski minister spraw zagranicznych w latach 1948 - 1952, ogłosił swoją deklarację - plan Schumana. Plan ten dotyczył powołania pierwszej organizacji koordynującej współpracę państw w górnictwie i hutnictwie, Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali i uważany jest dziś za "pierwszą konkretną podstawę Federacji Europejskiej".


Polityka prywatności © 2017 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych
Polityka prywatności