Konkurs „Razem w Europie. Jeden cel”

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza szkoły, organizacje pozarządowe oraz placówki kształceniowe do udziału w konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży.

Zgłoszone do konkursu projekty powinny być poświęcone różnorodności, poszanowaniu praw człowieka i kształtowaniu postawy tolerancji. Różnorodność powinna wyrażać się zarówno w temacie projektu, jak również w doborze jego uczestników.
Polsko-niemieckie spotkania młodzieży, trwające przynajmniej 4 i nie dłużej niż 28 dni, muszą odbyć się w terminie od 1 stycznia do 31 października 2018 roku. Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku od 12 do 26 lat (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się udział młodszych osób).
Zgłoszenia do konkursu dokonać muszą wspólnie polski i niemiecki oraz ewentualnie trzeci partner. PNWM przyjmuje również zgłoszenia przedsięwzięć z udziałem uczestników z kraju trzeciego.
Najciekawsze projekty, 10 w kategorii „wymiana szkolna” i 10 w kategorii „wymiana pozaszkolna”, otrzymają dofinansowanie w wysokości do 150% stawek ryczałtowych PNWM. Zwycięzcy otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 3000 euro dla każdego z partnerów projektu.
Sporządzone w języku polskim i niemieckim szkice projektów należy przesłać drogą elektroniczną najpóźniej do 20 września 2017 roku. Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej PNWM www.pnwm.org/nagroda .


Polityka prywatności © 2017 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych
Polityka prywatności