Konferencja "Moc prowincji. Wielkie sprawy małych miejsc".

CEiIK wspólnie z Miastem Orneta i Stowarzyszeniem "Tratwa" serdecznie zapraszają do Miejskiego Domu Kultury w Ornecie (ul. 1 Maja 45) 17 grudnia 2019 r. na godz. 12:00.

Wszechświat się rozszerza. Zgodnie z tym ruchem dystans kulturowy między centrum, a peryferiami zwiększa się. Może się wydawać, że cała moc twórczości i oryginalności zaczyna być zawłaszczana i monopolizowana przez kulturę wielkomiejską. Prowincji pozostaje naśladownictwo

i powolne wyludnianie.

Proces ten zmusza do zadania pytania o jakość życia na prowincji. O to, jak kształtować życie zbiorowe, jak „robić” tu kulturę, tak by dawała miejscowym poczucie satysfakcji i sensu.

Przede wszystkim trzeba przestać nadganiać i udawać wielkomiejskość. Trzeba odrzucić myślenie, że środowiska oddalone od centrum są gorsze, zapóźnione i mniej twórcze, a ich głos o współczesności jest mniej kompetentny, mniej znaczący i mniej ważny.

Zapraszamy na konferencję, w czasie której proponujemy rozmowę o kulturze prowincji jako niezbędnym czynniku jej rozwoju. Będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytanie o unikalność i moc sprawczą wynikającą ze specyficznych zasobów kulturowych małych społeczności.

· Jak odkrywać i wykorzystywać unikalne zasoby „małych ojczyzn”?

· Czy jest tu szansa na autentyczną, oryginalną jakość, która może być też ważna dla „wielkiego świata”?

· Jak nie ścigać się z wielkomiejskością , naśladując pod presją kompleksów prowincjonalnych, kulturę celebrycką?

· Jak powinna zmienić się instytucjonalna kultura i jej agendy, by rzeczywiście móc reagować i wykorzystywać żywe, a nieoczywiste, z punktu widzenia kultury dominującej, obszary aktywności kulturowej ? A przecież jest tak, że to właśnie odkrycie i uznanie tych zasobów, a zatem i ludzkiej godności ich posiadaczy, jest podstawowym warunkiem wyzwolenia dynamiki społecznej i energii decydujących o możliwości rozwoju kulturowego w warunkach nowoczesnego świata.

 

I. Wystąpienia ekspertów 12:00- 13:15

a) Edwin Bendyk

b) dr Marcin Lewicki

c) Krzysztof Czyżewski

 

II. Orneta – Nasze Miejsca. Nasze Księgi prezentacja działań kulturotwórczych prowadzonych w Ornecie Agnieszka Lewandowska, Ryszard Michalski – 13:15 – 14:00

III. Przerwa kawowa - 14:00 – 14:20

IV. Panel praktyków - 14:45 – 16:00

a) Cezary Łachmański - Burmistrz Pasymia - Przedstawiciel Stowarzyszenia "CittaSlow"

b) Ireneusz Popiel - Burmistrz Ornety

c) Danuta Jaroń – realizatorka projektów kulturowych w Ornecie

d) Joanna Glezman – Pełnomocnik Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego ds. Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego.

 

Konferencja odbędzie się w Sali Miejskiego Domu Kultury w Ornecie – ul. 1 Maja 45

Eksperci:

- Edwin Bendyk - Obecnie związany z tygodnikiem „Polityka”, kieruje działem naukowym. Zajmuje się problematyką cywilizacyjną, kwestiami modernizacji, ekologii i rewolucji cyfrowej[3]. Publikuje także w tygodniku „Computerworld”, „Res Publice Nowej”, „Przeglądzie Politycznym”, magazynie „Mobile Internet”[4], „Krytyce Politycznej” i „Dzienniku Opinii”. Jest także nauczycielem akademickim, wykłada w Collegium Civitas, gdzie kieruje Ośrodkiem Badań nad Przyszłością, a także w Centrum Nauk Społecznych PAN.

- Krzysztof Czyżewski – praktyk idei, pisarz reżyser i animator działań międzykulturowych, współtwórca Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach oraz Fundacji Pogranicze[1]. W 2011 r., wraz z zespołem Pogranicza, otworzył Międzynarodowe Centrum Dialogu w Krasnogrudzie. Inicjator programów dialogu międzykulturowego w Europie Środkowej, na Bałkanach, Kaukazie, Azji Środkowej, Indonezji, Bhutanie, Afryce Północnej i innych pograniczach świata. Wykładowca wielu uniwersytetów w Europie i USA; obecnie jest profesorem Uniwersytetu Bolońskiego i Rutgers University.

- dr hab. Mikolaj Lewicki - pracuje w Zakłądzie Psychologii Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Autor licznych opracowań i ekspertyz z zakresu socjologii gospodarczej i socjologii ekonomii, teorii i badań komunikacji, socjologii czasu, socjologii miasta.


Polityka prywatności © 2019 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych
Polityka prywatności