I Ogólnopolski Fetsiwal im. Feliksa Nowowiejskego

Rozpoczęcie przesłuchań - 26 listopada o godz. 10:00 w CEiIK

W Festiwalu wezmą udział uczniowie uczący się emisji głosu w szkołach muzycznych I i II stopnia w wieku od 15 do 25 lat. Każdy z uczestników zaprezentuje trzy utwory: 1. Pieśń Feliksa Nowowiejskiego. 2.Pieśń polska lub obca. 3. Utwór dowolny. Uczestników oceniać będzie profesjonalne jury.

współorganizator: Fundacja "Otwarte dłonie"

Początek przesłuchań godz. 10:00


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013.

Polityka prywatności © 2013 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Projekt graficzny i wykonanie techniczne: CIRUTdesign.
Poznaj lepiej nasz region: