Festyn Integracyjny „Łączymy ludzi - nikt się nie nudzi" 2017

Stowarzyszenie „Nie lękaj się” po raz siódmy organizuje Festyn Integracyjny „Łączymy ludzi - nikt się nie nudzi". Zapraszamy do sali widowiskowej CEiIK w środę 7 czerwca 2017 r.


Podczas festynu odbędzie się III Przegląd Małych Form Artystycznych „Podróże Barką 2017", który jest prezentacją dokonań grup artystycznych działających przy Środowiskowych Domach Samopomocy, Domach Pomocy Społecznej, Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz innych placówkach pomocy społecznej.

Szczegółowe informacje:
tel. 89 512 23 20, kom. 601 495 330, s.nielekajsie@gmail.com

www.nielekajsie.olsztyn.pl


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013.

Polityka prywatności © 2013 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Projekt graficzny i wykonanie techniczne: CIRUTdesign.