Drugi etap Konkursu na wspieranie produkcji filmowych

Informujemy, iż zgodnie z harmonogramem I Konkursu Filmowego na wspieranie produkcji filmowej prowadzonego przez Warmińsko – Mazurski Fundusz Filmowy w Olsztynie, 27 kwietnia zakończyła się ocena formalna wniosków złożonych przez producentów filmowych aplikujących o dotacje na realizacje filmów.Do drugiego etapu Konkursu zakwalifikowano wnioski 10 producentów, które obecnie poddane zostaną ocenie merytorycznej ekspertów. Oceniane będą 3 projekty fabularne, 6 dokumentalnych i 1 animacja.

Wyniki pracy ekspertów przedstawione zostaną Komisji Regionalnej, która dokona ostatecznego rozstrzygnięcia Konkursu. Zgodnie z Regulaminem Konkursu zwycięzców przedstawimy na przełomie czerwca i lipca br.

Przypomnijmy, iż marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin na dofinansowanie produkcji filmów realizowanych w naszym regionie przeznaczył 500 tysięcy złotych.


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013.

Polityka prywatności © 2013 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Projekt graficzny i wykonanie techniczne: CIRUTdesign.