18 Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej w Bydgoszczy

Gratulujemy członkiniom Zespołu Tkactwa Artystycznego przy CEiIK za nagrodę i wyróżnienia.

 

Nagroda:
Anna Grzegorczyk - "Na brzegu"


Wyróżnienia za tkaninę:

1) Ewa Andrzejewska - "Zaczepki"
2) Izabella Demianowicz - "Wariacje rypsowe"
3) Anna Krajewska - "Św. Franciszek z Asyżu"


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013.

Polityka prywatności © 2013 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Projekt graficzny i wykonanie techniczne: CIRUTdesign.
Poznaj lepiej nasz region: