Relacje

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie zaprasza wszystkich pasjonatów fotografowania do udziału w  I Olsztyńskim Przeglądzie Fotografii 2013.

Do wybory są trzy obszary tematyczne (kategorie) Przeglądu: Przestrzeń, Człowiek, Ziemia.  Określenia te pozwalają na autorską interpretację hasła i jedynie wskazują kierunek twórczych poszukiwań. Jedynym warunkiem jest zastrzeżenie, by zilustrowane tematy zgłoszone na Przegląd pochodziły z Warmii i Mazur oraz Powiśla (teren województwa warmińsko-mazurskiego).  

Kierunki fotograficznych poszukiwań:
PRZESTRZEŃ - osobiste interpretacje emocji, myśli na określony temat, poetyckość w ludziach i naturze, poszukiwanie, piękno tajemnicy.
CZŁOWIEK - wszelkie drogi losu, praca, sztuka, pasja tworzenia, drogi przeznaczeń, refleksyjność lub energia.
ZIEMIA – odkrywane krajobrazy, ale też przenikanie historii w miastach lub wsiach, faktura zmian, fascynacje lub apele na rzecz otoczenia.

Wybrane zestawy fotografii zostaną oprawione muzycznie przez zaproszonych muzyków, specjalizujących się w większych formach kompozycyjnych z dziedziny muzyki ilustracyjnej, w tym towarzyszącej spektaklom muzyczno-tanecznym i muzyczno-parateatralnym. Liczyć się będzie klimat i historia, która z muzyką stworzy zintegrowaną, sceniczną, całość.

Organizatorzy liczą na artystyczne wrażenia proponowanych tematów oraz na szerszy kontekst obrazowania i na detal.  

Premiera publicznej prezentacji wybranych zdjęć w oprawie muzycznej i scenicznej otworzy I Olsztyńskie Koncerty „Muzyka w Obrazie”.

Prawa autorskie wszystkich uczestników w/w premiery zostaną zachowane zgodnie z ogłoszonym Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.
 

Pobierz regulamin – PDF
Pobierz kartę zgłoszenia – PDF

Polityka prywatności © 2023 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Polityka prywatności (doc)