IV Biennale Pejzaż Architektoniczny


 

Celem Biennale jest prezentacja aktualnych poszukiwań i osiągnieć w dziedzinie twórczości malarskiej. Celem konkursu jest upowszechnianie malarstwa poza centrami kulturalnymi i gospodarczymi, a także przypominanie i podkreślanie tematu dotyczącego weduty, przestrzeni miejskiej, architektury modernizmu i szeroko rozumianego tematu architektury. Biennale otwarte jest na środowiska artystów profesjonalnych oraz absolwentów uczelni artystycznych i edukacji artystycznej.

Współorganizatorem przedsięwzięcia jest Instytut Sztuk Piękych Wydziału Sztuki UWM w Olsztynie.

 

 

REGULAMIN i KARTA ZGŁOSZENIOWA BIENNALE (doc)

 

ARTYŚCI ZAKWALIFIKOWANI DO II ETAPU BIENNALE (doc)

 

1. Uczestnictwo w Biennale ma charakter odpłatny w wysokości 70 zł na rachunek bankowy Organizatora 45 1540 1072 2001 5013 1397 0005.

 

2.Każdy z uczestników może zgłosić do Biennale maksymalnie trzy prace w zakresie malarstwa.

Zgłoszenia dokonuje się poprzez wysłanie na adres e-mail Organizatora biennale@ceik.eu:

a. skanu wypełnionej i podpisanej odręcznie Karty Zgłoszenia stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu,

b. potwierdzenia uiszczenia opłaty

c. autorskich fotografii każdej z prac zgłaszanych do Biennale w formie plików JPG w rozdzielczości 300 DPI, o wielkości nie większej niż 1,5 MB

3. Termin na nadsyłanie zgłoszeń upływa: 5 sierpnia 2022 r.

4. Zakwalifikowane do drugiego etapu prace zostaną wskazane przez Organizatora do dnia 11 sierpnia 2022 roku. Uczestnik konkursu deklaruje gotowość do przysłania prac wraz z oryginałem wypełnionej i podpisanej odręcznie karty zgłoszeniowej do dnia 22 sierpnia 2022 r. do siedziby Organizatora (ul. Parkowa 1, 10-233 Olsztyn). Publiczne ogłoszenie zwycięzców nastąpi w dniu wernisażu 14 września 2022 r.

 

 

Polityka prywatności © 2019 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Polityka prywatności