Jak pisać projekty i pozyskiwać środki z Programu "Młodzież w działaniu”?

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie zaprasza młodzież w wieku 17 – 25 lat na szkolenie „Jak pisać projekty i pozyskiwać środki z Programu Młodzież w działaniu”?

Szkolenie odbędzie się 15 – 16 maja  2009 r. (piątek - sobota ) w Ośrodku Szkoleniowym „Leśne Wrota” w Klewkach k.Olsztyna.
Program "Młodzież w działaniu" to program Unii Europejskiej wspierający uczestnictwo w kształceniu pozaszkolnym, czyli edukacji pozaformalnej.  Umożliwia nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i wymianę doświadczeń. Zachęca do podejmowania różnorakich działań na rzecz społeczności lokalnej, służących również indywidualnemu rozwojowi. Promuje ideę zjednoczonej Europy.

Organizatorzy pokrywają koszty szkolenia, zakwaterowania i wyżywienia. Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie koszty podróży. Z jednej organizacji w szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby.     
Informacji o szkoleniu udziela Danuta Sobolewska - tel. 089 513 17 35
Karty zgłoszenia proszę przesyłać e-mailem, faksem lub pocztą:
e-mail: stowmem@free.ngo.pl   
faks: 089 526 89 99   
poczta: CEiIK, ul. Parkowa 1, 10-233 Olsztyn

PROGRAM SZKOLENIA

15 maja 2009r.  /piątek/ 

do godz. 10.00    przyjazd uczestników, rejestracja.
10.00 – 14.00      Omówienie spraw organizacyjnych i programu szkolenia
                              Wprowadzenie do Programu „Młodzież w działaniu”:
                              nadrzędne cele i priorytety Programu (obywatelstwo  europejskie,
                              uczestnictwo młodzieży, włączanie młodzieży z mniejszymi szansami, 
                              różnorodność kulturowa i edukacja pozaformalna).
                              Tworzenie i zarządzanie projektem.
                              Podstawowe aspekty jakościowe projektu.
                              Rola zespołu realizującego projekt, organizacji wspierającej, partnerów.
                              Założenia jakościowe w poszczególnych Akcjach.
                              Zasady dofinansowania projektu.
                              Budżet Akcji 1.1
14.00 – 15.00     obiad
15.00 – 18.00     Praca nad projektem wymian młodzieży /w grupach/.
                              Omówienie projektów.
18.30                     kolacja

16 maja 2009r.  /sobota/

  8.00 –  8.30       śniadanie
  9.00 – 14.30      Praca nad projektem inicjatyw młodzieżowych – Akcja 1.2
                              Omówienie projektów.
                              Wniosek do programu i finansowanie działań
                              Prezentacja projektów zrealizowanych w ramach Programu „Młodzież” i "Młodzież  w działaniu” .
                              Wypełnienie ankiet ewaluacyjnych.
                              Posumowanie szkolenia.
14.30                  obiad

Karta zgłoszenia - pobierz tu


Polityka prywatności © 2017 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych
Polityka prywatności